Foklor Komo Ideologia Teatro Komo Estratejia

Laura Papo Bohoreta (Saray 1891 - 1942) es una de las figuras femininas mas aktivas i mas interesantes de la istoria sefaradi moderna. No solo ke se trata de la primera mujer sefaradi ke "konkisto" siertas okupasiones tradisionalmente konsideradas, entre los Sefaradim patriarhales de los Balkanes, por maskulinas (komo, por enshemplo, la dramaturgia) - sino ke, en siertos kampos (komo, por enshemplo, en el kampo de la investigasion del folklor sefaradi de Bosna), Bohoreta adelanto tanto a los machos de la komunidad, siendo la pionera del kampo - i, realmente, su fondadora.

Dos temas prinsipales okupavan la mente de esta mujer eksepsionala: la prezervasion del folkor sefaradi i el status de la mujer en la sosiedad sefaradi moderna. La pozision de Bohoreta verso la segunda kestion era inekivokable: las Sefaradiyot mansevas deven resivir una edukasion moderna para poder salir al lavoro i tomar parte aktiva en el mantenimiento de la famiya. Al pareser, se trata de una pozision feminista - ama ay ke sulinyar ke, por diferensia de muchas feministas proklamadas, Bohoreta non via a estos butos komo unas valores per se – sino mas komo un "mandamiento del momento". Entendiendo la tradision sefaradi komo una bataya perpetua para topar modo i manera de segir yendo kon el tiempo, prezervando a la vez las tradisiones i las valores de la komunidad; Bohoreta kontinuo a luchar en las dos frentes, avogando la emansipasion de una parte i el rebivimiento del valores tradisionales de la otra. Kon el tiempo, eya yego a la konkluzion ke el instrumento mas adekuado i mas apropiado para el adelantamiento de sus ideas en los dos kampos era el Teatro. Durante su bastante korta vida Bohoreta alkanso de eskrivir tres dramas sosiales aktuales, una drama folklorika i tres "estampas de folklor" ke pintavan la vida sefaradi tradisional en Bosna.

El Olokausto i la aniilasion kaji totala de la Djuderia bosniaka, por mano de Ustashas kroato-muzolmanos, kauzaron ke el nombre de esta eskritora, edukadora i lavoradera publika kaji se ulvide.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License