Flajsig Lib Zajecar

JULIUS FLAJSIG, od oca Joahima Liba, trgovca i dvorskog liferanta, i majke Frumete-Fani rodj.Flajsig, rodjen 28.juna 1883. u Badenu. Studije medicine okon;ao u Be;u. Od 1.10.1908. na istom fakultetu bio je demonstrator nastave,a od 1909. asistent na I anatomskoj studentskoj katedri. Od 1910. do 193. bio je operator na II hirurškoj klinici u Beču. Kao lekar službovao u Zagrebu, Ljubljani, Banja Luci, Osijeku. Kraljevskim ukazom od 7.11.1922, br.38698 postao je za vojnog lekara I klase. Nakom kratke službe u Kotoru, 1922.godine dolazi u Zaječar, gde od 1926.g. vrši privatnu lekarsku praksu U domaćoj i austrijskoj periodici objavio desetak tsručnih i naučnih radova. U svojoj 34.godini, kao lekar na frontu oženio se sa Margaretom Jeske iz Berlina. Imali su dvoej dece: poznatog hirurga i onkologa Pavla i, Petera-Gerharda, američkog lekara. Umro je u Zaječaru 1938.g.
Izvor: Referat Nebojše Jovića pod naslovom Dr.Julije Flajsig, od Badena do Zaječara 1883-1938, na naučnom skupu Iz istorije narodne medicine i zdravstvene kulture

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License