Fertig Roza

dr Roza Fertig, lekar u Sarajevu, gde je rođena 1914. Medicinski fakultet završila 1940. u Beogradu. U NOV od aprila 1945, bila lekar Komande grada Sarajeva. Posle rata ostala u JNA. Danas potpukovnik. Nosilac 3 vojna odlikovanja. (Jaša Romano)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License