Fertig Hajnrih
fertig2.jpg fertig3.jpg fertig1.jpg

Fertig Hajnrih, student. Rođen 1919. u Sarajevu, kao sin Samuela i Fani Švarc. Sestre: Fertig Roza i Ana. Medicinu studiaro u Zagrebu. Član SKOJ-a postao u sarajevskoj gimnaziji, a član KPJ na fakultetu. Bio vrlo aktivan u revolucionarnom pokretu u Sarajevu, gde je po zadatku Partije radio u sindikatu grafičara. Po dolasku ustaša na vlast aktivno učestvuje u organizovanju pokreta otpora u Sarajevu, ali su ga ustaše uhapsile već 23. 6. 1941. Neko vreine ležao u sarajevskom zatvoru, a zatim odveden u logor u Slano, pa u Jasenovac, gde je ubijen 15. 1. 1942

Dokument
Fotografija
O Hajnrihu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License