Farmaceuti Jevreji Zrtve Fasizma

Građa za proučavanje stradanja Jevreja-farmaceuta u Jugoslaviji pod fašističkim terorom 1941 —1945.

Za večnu uspomenu na žrtve ubijene pod terorom fašističkih okupatora i njihovih slugu i na poginule u vremenu Narodno-oslobodilačkog rata 1941 —1945. farmaceute Jevreje, odajemo im zasluženo priznanje i počast. U čast i slavu njihovu donosimo njihoVe životopise i slike, kako bi se na jednome mestu skupila i sačuvala sećanja na ove pokojnike.

Već davno se pojavila potreba da se za uspomenu na farmaceute žrtve terora fašističkih okupatora i njihovih slugu i borce pale u Narodnooslobodilačkom ratu 1941 — 1945. godine objave njihove kratke biografije. Ovaj nam se zadatak, zapravo, nalagao kao dužnost.

U izvršenju ovog zadatka pojavile su se velike teškoće, kako u sastavljanju spiska poginulih, tako i u prikupljanju biografskih podataka.

Još 1957. god. obratili smo se jevrejskim opštinama u zemlji i tražili podatke i fotografije stradalih farmaceuta Jevreja. Opštine su nam odgovorile i poslale, često vrlo oskudne, podatke. Pored toga koristili smo iz vesta je pojedinaca, arhivsku građu i druge podatke objavljene u raznim edicijama. Koristili smo i lična sećanja pojedinaca. Od porodica poginulih nismo uspeli dobiti mnogo podataka, jer su se skoro svi preživeli iselili u Izrael. Domovi stradalih su rastureni, pa nismo uspeli u mestima njihova boravka da prikupimo ni fotografije.

Otuda i razlika u obimnosti pojedinih biografija. Za one koje smo lično poznavali i za koje smo uspeli da pokupimo više podataka dali smo opširniju biografiju, dok mnoge sadrže samo naj-osnovnije podatke.

Na kraju smatramo za svoju dužnost da najlepše zahvalimo svima koji su nam poslali podatke i omogućili nam da izvršimo ovaj zadatak, kao i doc. dr Zdenku Levntalu koji nas je stalno podsticao
da u tome ustrajemo.

Kritičarima ovog pomenika bićemo zahvalni ako nam ukazu na mogućnosti da se uklone njegovi nedostaci.*

IZVORI I LITERATURA

Dopisi jevrejskih opština u Tuzli, Osijeku, Senti, Subotici.

Arhivi biv. Apotekarske komore u Beogradu i biv. Ministarstva narodnog zdravlja i socijalne politike Jugoslavije.
Arhiv Saveza jevrejskih opština Jugoslavije i Ištorijskog odeljenja VMA u Beogradu.

Lični podaci i pisma dobijenđ od: mr Moska Atijasa (Beograd), mr Bele Krausa (Sombor), mr D. Vardića (Novi Sad), mr. R. Carnaja (Carita vir), mr J. Savkova i mr M. Raletića (Novi Sad), mr K. Gottfrieda (Kikinda), mr V. Kissa (Subotica), mr Surela Stadlera (Palić), mr A. Okoličanjija, pok. (Beograd), mr V. Marjanovića (Beograd), mr Reje Almozlino (Beograd), pok. mr O. Rodera (Bačka Topola), porodice Salgo (Novi Sad), pok. K. Vagija (Zrenjanin), i san. puk. dr P. Cakuljevića (Beograd).
156

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License