Evidencija Niske Crkveno Skolske Jevrejske Opstine Racunajuc

STAREŠINE DOMA

Starešina kuće Avram S Leon star 58 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
1 1 Amada žena 28
1 2 Sara kći 62
1 3 Samuilo sin 7
1 4 Sara kći 5

Starešina kuće Nisim Eškenazi star 56 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
2 1 Mazal žena 45 druga žena
2 2 Menahem sin 22
2 3 Haim sin 20
2 4 Vintura kći 18
2 5 Mazal kći 15 od prve žene
2 6 Ester kći 13
2 7 Malkuna kći 5

Starešina kuće Avram N Eškenazi star 24 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
3 1 Ester žena 24
3 2 Bukas mati 40
3 3 Jozef brat 15

Starešina kuće Nisim Jakov Mandil star 50 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
4 1 Rika žena 40
4 2 Jakov sin 16
4 3 Moša sin 14
4 4 Amada kći 12
4 5 Beja kći 9
4 6 Mazal kći 7
4 7 Leon sin 1

Starešina kuće Rahamim Alkalaj star 45 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
5 1 Amada žena 45
5 2 Beja kći 22 udata za Davida Eškenazi 4/9 1894
5 3 Avram sin 20
5 4 Sara kći 17
5 5 Rivka kći 16
5 6 Lea kći 8
5 7 Oru kći 6
5 8 Isak sin 10
5 9 Ester kći 4

Starešina kuće Isak J Levi star 40 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
6 1 Lea žena 34
6 2 Jozef sin 14
6 3 Venezija kći 9
6 4 Džamila kći 7
6 5 Binjamin sin 5
6 6 Nahman sin 3
6 7 Jakov sin 3 meseca
6 8 Hana mati 65
6 9 Rejna sestra 20?

Starešina kuće Leon J Levi star 44 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
7 1 Vintura žena 37 odeselio se sa porodicom u Bugarsku (Lom Palanka)
7 2 Jozef sin 17
7 3 Ester kći 12
7 4 Hana kći 8
7 5 Samuilo sin 6
7 6 Salomon sin 1

Starešina kuće Avram M Levi star 28 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
8 1 Buča žena 24
8 2 Moša otac 70
8 3 Dilisija mati 68
8 4 Bukas kći 9 meseca

Starešina kuće David Jakov Lazar star 37 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
9 1 Palomba žena 35
9 2 Leon sin 14
9 3 Geršon sin 11
9 4 Mazal kći 5
9 5 Džintil kći 3

Starešina kuće Dan Mevorah star 78 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
10 1 Rahila žena 54

Starešina kuće Jozef Ruso star 23 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
11 1 Džoja žena 20
11 2 Isak sin 15 dana

Starešina kuće Moša J Leon star 66 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
12 1 Mirkada žena 38
12 2 Bukas kći 20
12 3 Rakila kći 18
12 4 Mazal kći 13
12 5 Jakov kći 11
12 6 Vinezja kći 8
12 7 Vintura kći 5

Starešina kuće Ašer B Samuilo star 58 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
13 1 Dijamanti žena 50 pošto je starešina umro to je udovica prešla kod brata Salomona J Rubena…

Starešina kuće Samuilo B Hajim star 70 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
14 1 Duda žena 40

Starešina kuće Avram N Alkalaj star 30 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
15 1 Ester žena 25
15 2 Nisim sin 3

Starešina kuće Aron Alfandari star 30 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
16 1 Rejna žena 28
16 2 Menaše sin 9
16 3 Buna kći 5

Starešina kuće Haim I Levi star 55 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
17 1 Klara žena 36
17 2 Leon sin 25
17 3 Isak sin 22
17 4 Avram sin 13
17 5 Sara kći 30
17 6 Natalija kći 15
17 7 Mazal kći 11
17 8 Solomon sin 18

Starešina kuće Moša Varon star 40 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
18 1 Buča žena 30?
18 2 Bukas kći 16
18 3 Mazal kći 13

Starešina kuće Elija M Varon star 62 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
19 1 Duda žena 58
19 2 Levi sin 24
19 3 Haim sin 18

Starešina kuće Mordehaj A Mandil star 50 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
20 1 Delisja žena 46
20 2 Buna kći 16
20 3 Devora kći 10
20 4 Jeošua sin 8

Starešina kuće Isak Nahmijas star 44 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
21 1 Mazal žena 38
21 2 Mordehaj sin 21
21 3 Hana kći 18
21 4 Simha kći 16
21 5 Mirjam kći 14
21 6 Vunuča kći 12
21 7 Jozef sin 10
21 8 Lenka kći 8
21 9 Ester kći 6

Starešina kuće Moša B Jakov star 62 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
22 1 Bukas žena 48
22 2 Rejna kći 18
22 3 Vinezja kći 11

Starešina kuće Samoilo Baruh star 45 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
23 1 Lea žena 35
23 2 Haim sin 16
23 3 Rivka kći 14
23 4 Jakov sin 10
23 5 Sultana kći 4
23 6 Sabitaj sin 1 mesec

Starešina kuće Samoilo Konfino star 30 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
24 1 Rejna žena 22
24 2 Rahel kći 4
24 3 Blanka kći 1

Starešina kuće Solomon Varon star 30 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
25 1 Rika žena 25
25 2 Isak sin 6
25 3 Roza kći 4
25 4 Beja kći 2

Starešina kuće Kalef B David star 45 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
26 1 Perla žena 40
26 2 David sin 15
26 3 Rahamim sin 14
26 4 Vinezja kći 8
26 5 Ester kći 4
26 6 Jakov sin 3

Starešina kuće Hajim Baruh star 32 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
27 1 Amada žena 25
27 2 Bohor sin 5
27 3 Blanka kći 2

Starešina kuće Hajim I Mandil star 48 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
28 1 Simha žena 45
28 2 Bulisa mati 85
28 3 David sin 18
28 4 Jakov sin 14
28 5 Isak sin 11
28 6 Menahem sin 7
28 7 Mazal kći 4
28 8 Mordehaj kći 2

Starešina kuće Benjamin Ruso star 54 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
29 1 Belka žena 40
29 2 Leon sin 8
29 3 Oru kći 4
29 4 Amada kći 2

Starešina kuće David Alkalaj star 76 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
30 1 Izmiralda žena 60
30 2 Mirjam kći 18

Starešina kuće Majir Alkalaj star 36 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
31 1 Zinbul žena 26
31 2 David sin 6
31 3 Avram sin 4
31 4 Izmiralda kći 2˝

Starešina kuće Jakov M Levi star 48 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
32 1 Rejna žena 35
32 2 Rika kći 16
32 3 Hajim sin 13
32 4 Solomon sin 11
32 5 Mazal kći 5
32 6 Rivka punica 55

Starešina kuće Moša H N Levi star 27 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
33 1 Rejna žena 24
33 2 Buča mati 65
33 3 Hajim sin 4
33 4 Buča kći 2

Starešina kuće Isak Tuvi star 58 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
34 1 Džamila žena 54
34 2 Ester kći 20
34 3 Mazal kći 16
34 4 Dona kći 11
34 5 Rivka kći 7

Starešina kuće Sabitaj Tuvi star 35 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
35 1 Klara žena 35
35 2 Ester kći 10
35 3 Džamila kći 6

Starešina kuće Sason Kapon star 38 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
36 1 Rahila žena 32
36 2 Manoah sin 11
36 3 Samoilo sin 7
36 4 Moša sin 4
36 5 David sin 2

Starešina kuće Šaja B Jakov star 23 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
37 1 Streja mati 50

Starešina kuće Ašer E Mandil star 42 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
38 1 Klara žena 38
38 2 Džoja kći 17
38 3 Elija sin 16
38 4 Beja kći 13
38 5 Leon sin 11
38 6 Avram sin 6
38 7 Nisim sin 10
38 8 Mazal kći 10
38 9 Vinezja mati 70

Starešina kuće Mordehaj I Mandil star 45 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
39 1 Rika mati 74
39 2 Rejna žena 42
39 3 Isak sin 17
39 4 Avram sin 15
39 5 Nisim sin 5
39 6 Džintil kći 14
39 7 Mazal kći 9
39 8 Bulisa kći 7
39 9 Vinezja kći 6

Starešina kuće Elija I Varon star 40 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
40 1 Klara žena 32
40 2 Solomon sin 6

Starešina kuće Šimon Karijo star 42 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
41 1 Klara žena 32
41 2 Zinbul kći 15
41 3 Mazal kći 12
41 4 Hana kći 10
41 5 Sara kći 8

Starešina kuće David A Mandil star 42 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
42 1 Džamila žena 38
42 2 Geršon sin 20
42 3 Izrail sin 18
42 4 Buna kći 15
42 5 Avram sin 9
42 6 Nisim sin 7
42 7 Rivka kći 4

Starešina kuće Moša M Alkalaj star 45 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
43 1 Amada žena 44
43 2 Mordehaj sin 20
43 3 Sara kći 18
43 4 Rejna kći 15
43 5 Jakov sin 8
43 6 Mazal kći 6

Starešina kuće Solomon Pelosof star 55 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
44 1 Simha žena 44
44 2 Avram sin 17
44 3 Nisim sin 15

Starešina kuće Solomon Katarivas star 40 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
45 1 Mirjam žena 25
45 2 Mešulam sin 6
45 3 Lazar sin 4
45 4 Rejna kći 2

Starešina kuće Leon Eškenazin star 40 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
46 1 Kumbru žena 20
46 2 Bukas kći 10
46 3 Zinbul kći 8
46 4 Beja kći 3
46 5 Lijaču udov Alkalaj guvernanta 65

Starešina kuće Isak S Adanja star 45 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
47 1 Bukas žena 45
47 2 Rejna kći 22
47 3 Mazal kći 20
47 4 Samoilo sin 16
47 5 Zinbul kći 11
47 6 Buna kći 8
47 7 Solomon sin 5

Starešina kuće Laza Beraha star 25 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
48 1 Rejna žena 22

Starešina kuće Mordehaj J Levi star 42 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
49 1 Beja žena 35
49 2 Sabitaj sin 22
49 3 Jozef sin 17
49 4 Moša sin 12
49 5 Bulisa kći 8
49 6 Avram sin 6

Starešina kuće Jakov Ninjo star 50 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
50 1 Mazal žena 50
50 2 Rivka kći 18
50 3 Ester kći 20
50 4 Roza kći 15
50 5 Buča kći 10
50 6 Elija sin 9
50 7 Klara kći 7
50 8 Nisim sin 2

Starešina kuće David B Rafael star 50 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
51 1 Mirjam žena 35
51 2 Buna kći 20
51 3 Rufo sin 16

Starešina kuće Jozef Mordehaj Levi star 69 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
52 1 Mirjam žena 45
52 2 David sin 15 od druge žene

Starešina kuće Solomon Koen star 40 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
53 1 Bukas žena 34
53 2 Mazal kći 3
53 3 Šimon sin 8 dana

Starešina kuće Sabitaj Karijo star 60 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
54 1 Vinezja žena 55
54 2 Leon sin 18

Starešina kuće Dona Karijo ud Isaka star 35 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
55 1 Hajim sin 13
55 2 Sara kći 11

Starešina kuće Solomon Ruso star 32 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
56 1 Streja mati 48
56 2 Bukas žena 30
56 3 Klara kći 12
56 4 Vinuèa kći 9
56 5 Moša sin 5

Starešina kuće Majir S Levi star 48 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
57 1 Mazal žena 40
57 2 Oru kći 15
57 3 Samoilo sin 11
57 4 David sin 9
57 5 Vintura kći 4
57 6 Rahamim sin 2

Starešina kuće Leon D Eli star 32 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
58 1 Rahel Bukas žena 26
58 2 Džamila kći 9
58 3 Vinezja kći 4

Starešina kuće Jakov B Abenšoam star 75 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
59 1 Vinezja žena 70
59 2 Ašer sin 40
59 3 Džamila snaha 38
59 4 Binjamin unuk 12
59 5 Sara unuka 15
59 6 David unuk 6
59 7 Jakov unuk 3 bilzanac
59 8 Nisim unuk 3 blizanac

Starešina kuće David Moša Lazar star 25 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
60 1 Blanka žena 22
60 2 Simha mati 46
60 3 Sara sestra 21
60 4 Mazal sestra 10
60 5 Mirjam sestra 6
60 6 Džintil sestra 5

Starešina kuće Jomtov Ruso star 42 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
61 1 Ester žena 40
61 2 Jakov sin 17
61 3 Leah sin 14
61 4 Šalom sin 13
61 5 Mirjam kći 10

Starešina kuće David B Mandil star 55 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
62 1 Sinjuru žena 40
62 2 Sabitaj sin 19
62 3 Leon sin 17
62 4 Avram sin 14
62 5 Moša sin 8
62 6 Sara kći 18
62 7 Mazal kći 10
62 8 David sin 6

Starešina kuće Jakov S Adanja star 56 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
63 1 Rahila žena 50
63 2 Matatja sin 14

Starešina kuće Jakov L Karijo star 34 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
64 1 Zinbul žena 30
64 2 Isak sin 10
64 3 Leon sin 7
64 4 Jozef sin 4

Starešina kuće David Nahmijas star 46 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
65 1 Malkuna žena 38
65 2 Solomon sin 21
65 3 Jozef sin 6
65 4 Sara kći 14
65 5 Simha kći 12
65 6 Zinbul kći 10
65 7 Vintura kći 4
65 8 Sinjora kći 2

Starešina kuće Ruben B Mandil star 36 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
66 1 Vinezja žena 28
66 2 Jozef sin 5
66 3 Roza kći 2
66 4 Oru kći 1 mesec

Starešina kuće Solomon S Levi star 26 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
67 1 Simha žena 27
67 2 Bukas kći 10 meseci
67 3 Mirjam punica 55

Starešina kuće Avram Abenšoam star 60 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
68 1 Vinezja žena 60

Starešina kuće Aron Isaković star 25 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
69 1 Sklava žena 30
69 2 Isak sin 1

Starešina kuće Jozef Manoah B Mandil star 50 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
70 1 Duda žena 40
70 2 Duda kći 22 od prve žene
70 3 Isak sin 20
70 4 Rivka kći 18
70 5 Mazal kći 10
70 6 Ester kći 14
70 7 Moša sin 12
70 8 Èelebon sin 10
70 9 Binjamin sin 8
70 10 Streja kći 2 meseci
70 11 Malka kći 6

Starešina kuće Nisim M Levi star 35 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
71 1 Rika žena 30
71 2 Vinezja kći 12
71 3 Duda kći 10

Starešina kuće Seadja Almuznino star 72 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
72 1 Rejna žena 75
72 2 Avram Almuznino sin 50
72 3 Sara sbaha 40
72 4 Rufel unuk 24
72 5 Sabitaj unuk 20
72 6 Bencijan unuk 17
72 7 Ruben unuk 15
72 8 Beja unuka 22
72 9 Mirjam unuka 21

Starešina kuće Samoilo A Levi star 24 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
73 1 Sara žena 24

Starešina kuće Solomon J Ruben star 50 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
74 1 Bukas žena 40
74 2 Juda sin 16
74 3 Beja kći 13
74 4 Moša sin 11
74 5 Dona kći 2
74 6 Dijamanti Ašer B Samuilo udova sestra 50 pošto joj muž umro (br.13)

Starešina kuće Zaharija Čelebonović star 24 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
75 1 Rahila mati 60
75 2 Mazaltov Bukas žena 19
75 3 Rahila kći 1

Starešina kuće Moša Konforti star 54 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
76 1 Lea žena 42
76 2 Avram sin 23
76 3 David sin 19
76 4 Mordehaj sin 17
76 5 Jeruham sin 14

Starešina kuće Majir D Mevorah star 50 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
77 1 Malkuna žena 45
77 2 Geršon sin 20
77 3 Klara kći 18
77 4 Dan sin 17
77 5 Rahamim sin 8

Starešina kuće Hajim B Mandil star 45 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
78 1 Devora žena 40
78 2 Šemaja sin 16
78 3 Mazal kći 14
78 4 Rika kći 11
78 5 Klara kći 6
78 6 Nisim sin 5

Starešina kuće Adolf Robiček star 72 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
79 1 Žaneta Hohner udova kći 32
79 2 Aleksa sin 30
79 3 Terezija Bilic udova kći 25
79 4 Bernhard sin 19
79 5 Matilda Hohner unuka 12
79 6 Vilhelmina Hohner unuka 10
79 7 David Hohner unuk 8

Starešina kuće Rafailo Hason star 45 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
80 1 Rika žena 35
80 2 Lea kći 15
80 3 Rejna kći 2

Starešina kuće Lejezer Levi star 31 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
81 1 Zinbul žena 26
81 2 Bukas kći 8
81 3 Bulisa kći 4
81 4 Mazal kći 3 meseca

Starešina kuće Vinezija Lazar ud Jozefa star 40 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
82 1 Rahila kći 19
82 2 Hajim sin 18
82 3 David sin 17
82 4 Ašer sin 11

Starešina kuće Jakov B Leon star 92 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
83 1 Bulisa žena 65

Starešina kuće Binjamin B Samuilo star 64 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
84 1 Mazal žena 54
84 2 Isak sin 22
84 3 Devora kći 16
84 4 Sinjora kći 13

Starešina kuće Majir B Binjamin star 31 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
85 1 Rivka žena 28
85 2 Binjamin sin 6
85 3 Jozef sin 4
85 4 Gavrijel sin 2

Starešina kuće Ruben M Ruben star 45 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
86 1 Sklava kći 35
86 2 Nisim sin 12
86 3 Buna kći 5
86 4 Mirjam kći 1?
86 5 Bulisa punica 65

Starešina kuće Jakov M Ruben star 62 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
87 1 Beja žena 50
87 2 Lazar sin 14
87 3 Moša sin 10
87 4 Klara kći 5
87 5 Izrael sin 2

Starešina kuće Hajim Leon Karijo star 48 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
88 1 Beja 40
88 2 Leon 17
88 3 Moša 11
88 4 Jakov 9
88 5 Ester 8
88 6 Rahila 5
88 7 Šaul 2

Starešina kuće Bukas Koen udova star 60 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
89 1 Bukas udova 30 snaha
89 2 Isak Koen unuk 19
89 3 Venezja Koen unuka 18
89 4 Mazal unuka 16

Starešina kuće Isak A Nisim star 55 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
90 1 Dilisja žena 30
90 2 David sin 15
90 3 Dona kći 5
90 4 Azrijel sin 4
90 5 Èelebon sin 1

Starešina kuće Samoilo B Jakov star 45 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
91 1 Perla žena 39
91 2 Jakov sin 19
91 3 Izrail sin 17
91 4 Rahila kći 11
91 5 Buena kći 9
91 6 Streja kći 7
91 7 Rivka kći 3 meseca

Starešina kuće Aron S Levi star 50 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
92 1 Rahela žena 38
92 2 Ješua sin 21
92 3 Moreno sin 15
92 4 Mazal kći 12
92 5 Blanka kći 6
92 6 Buena kći 5

Starešina kuće Isak M Šimon star 50 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
93 1 Mazal žena 35
93 2 Leon sin 17
93 3 Ester kći 14
93 4 Buena kći 12
93 5 Sinjora kći 10
93 6 Klara kći 8
93 7 Moša sin 7
93 8 Èelebon sin 3
93 9 Vinezja mati 96

Starešina kuće Avram Hason star 38 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
94 1 Roza žena 27
94 2 Mirjam mati 55
94 3 Cipora kći 4

Starešina kuće Hajim Haravon star 50 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
95 1 Simha žena 35
95 2 Vintura kći 18
95 3 Moša sin 16
95 4 Ester kći 10
95 5 Zinbul kći 6
95 6 Èelebon sin 5
95 7 Rafailo sin 1

Starešina kuće Izrail Alfandari star 55 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
96 1 Bukas žena 44
96 2 Isak sin 18
96 3 Jakov sin 16
96 4 David sin 15
96 5 Rahamim sin 11
96 6 Katuna kći 9
96 7 Azriel sin 7

Starešina kuće Menahem Hazan star 55 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
97 1 Buena žena 50
97 2 Hajim sin 27
97 3 Mazal kći 18
97 4 Aslan sin 16

Starešina kuće Hajim B Rafael star 35 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
98 1 Ester žena 34
98 2 Mazal kći 10
98 3 Avram sin 8
98 4 Ruben sin 4
98 5 Rafailo sin 2

Starešina kuće Rafailo Abenšoam star 60 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
99 1 Lea žena 60
99 2 Jakov sin 17
99 3 Mazal kći 14
99 4 Vintura kći 12
99 5 Rahila kći 7

Starešina kuće Ašer Daniti star 64 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
100 1 Dona žena 38
100 2 Rejna Lenka kći 18
100 3 Buèa kći 10
100 4 Samoilo sin 8
100 5 Mazal kći 6
100 6 Rahamim sin 4
100 7 Menahem sin 8 meseci

Starešina kuće Gedalja B Nahum star 46 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
101 1 Rahila žena 38
101 2 Nahum sin 15
101 3 Benjamin sin 13
101 4 Mika sin 6
101 5 Vinezja kći 3
101 6 Moša sin 1 poginuo kao vojnik u Kareji
101 7 Džoja mati 70

Starešina kuće Konorti Semu star 43 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
102 1 Luna žena 35
102 2 Lejezer sin 14
102 3 Rika kći 11
102 4 Leon sin 9
102 5 Isak sin 6
102 6 david sin 8 meseci

Starešina kuće Rahamim A Mandil star 30 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
103 1 Sara žena 28
103 2 Avram sin 6
103 3 Jozef sin 5
103 4 Isak sin 1 1/2
103 5 Bulisa mati 50

Starešina kuće Naftali L Karijo star 55 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
104 1 Blanka žena 45
104 2 Solomon sin 18
104 3 Mazal kći 15
104 4 Jakov sin 14
104 5 Isak sin 7

Starešina kuće Nisim Ezra star 32 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
105 1 Rahel žena 26

Starešina kuće Samoilo Mešulam star 48 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
106 1 Rahel žena 28
106 2 Aron sin 28
106 3 Mazal kći 13
106 4 Jakov sin 7
106 5 Solomon sin 2?
106 6 Rivka kći 7 meseci

Starešina kuće Moša Eškenazi star 28 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
107 1 Mazal žena 26
107 2 Bulisa mati 60
107 3 David brat 26
107 4 Ester kći 4
107 5 Sara kći 2

Starešina kuće Sabitaj I Mandil star 60 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
108 1 Vinezja žena 50
108 2 Mordehaj sin 30
108 3 Jakov sin 9
108 4 Rivka kći 18

Starešina kuće Solomon A Geršon star 50 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
109 1 Zinbul žena 34
109 2 Geršon sin 14
109 3 Avram sin 3
109 4 Vinezja kći 18
109 5 Mazal kći 16
109 6 Roza kći 12
109 7 Grasja kći 10
109 8 Ester kći 8

Starešina kuće Avram L Karijo star 36 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
110 1 Lea žena 34

Starešina kuće Jozef M Alkalaj star 48 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
111 1 Grasja žena 44
111 2 Sara kći 12
111 3 David sin 5

Starešina kuće David D Mevorah star 48 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
112 1 Naumi žena 36
112 2 Dan sin 18
112 3 Delisja kći 14
112 4 Isak sin 11
112 5 Nisim sin 4
112 6 Oru kći 7

Starešina kuće Leon M Alkalaj star 35 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
113 1 Blanka žena 31
113 2 Simha kći 11
113 3 Beja kći 7
113 4 Moša sin 5
113 5 Hajim sin 3

Starešina kuće Samoilo B Binjamin star 35 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
114 1 Luća žena 30
114 2 Buća kći 10
114 3 Rejna kći 7
114 4 Delisja kći 4
114 5 Mazal kći 2

Starešina kuće Nisim B Avram star 26 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
115 1 Sara žena 26
115 2 Bulisa mati 55
115 3 Roza kći 7
115 4 Avram sin 5
115 5 Rivka kći 1

Starešina kuće Avram Ruben star 40 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
116 1 Perla žena 30
116 2 Perla sestra 18
116 3 Simha kći 11
116 4 Džoja kći 8
116 5 Mazal kći 4
116 6 Oru kći 1 i po mesec

Starešina kuće Ruben B Isak star 50 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
117 1 Beja žena 50
117 2 Džamila kći 19
117 3 Isak sin 17
117 4 Vinezja kći 9
117 5 David sin 7

Starešina kuće Izrail Hazan star 75 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
118 1 Buena žena 72 Pošto je starešina umro žena je prešla kod sina Nahmana
i prema tome ova porodica ne postoji više

Starešina kuće Isak A Maca star 26 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
119 1 Vinezja žena 21
119 2 Bukas kći 3 meseca

Starešina kuće Jakov B Rafael star 62 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
120 1 Roza žena 40
120 2 Malka kći 12
120 3 ćelebon sin 11
120 4 Oru kći 8
120 5 Azriel sin 6
120 6 Samoilo sin 1

Starešina kuće Menahem Mevorah star 65 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
121 1 Ester žena 60
121 2 Rejna kći 21
121 3 Solomon Konforti sin 16 od druge žene

Starešina kuće Natan J Levi star 48 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
122 1 Rika žena 46
122 2 Mazal kći 19
122 3 Ester kći 14
122 4 Buka kći 11
122 5 Merjam kći 7
122 6 Samoilo sin 1

Starešina kuće Jekutel Sarfati star 69 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
123 1 Streja žena 65
123 2 Lea kći 23
123 3 Haim sin 13
123 4 Bulisa mati 85
123 5 Bohor bratanac 16
123 6 Solomon brat 55

Starešina kuće Isak E Mandil star 44 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
124 1 Merjam žena 38
124 2 Prisjadu sin 17
124 3 Jakov sin 15
124 4 Moša sin 13
124 5 Šaja sin 10
124 6 Nisim sin 7
124 7 Rika kći 3

Starešina kuće Ezra Mandil star 65 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
125 1 Sklava žena 62
125 2 Mazal kći 18
125 3 Binja sin 30
125 4 Zinbul sbaha 22
125 5 Bukas unuka 2
125 6 Ester unuka 4 meseca

Starešina kuće Isak G Levi star 28 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
126 1 Buna žena 22
126 2 Gavriel sin 4 meseca

Starešina kuće Moša B Nahum star godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
127

Starešina kuće Moša H Levi star godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
128 1 Zinbul žena 25
128 2 Simha mati 50
128 3 Ester sestra 14
128 4 Rafailo brat 16

Starešina kuće Solomon M Adanja star godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
129

Starešina kuće Solomon S Mandil star godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
130

Starešina kuće Leon Abenšoam star godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
131

Starešina kuće Jozef M Levi star 48 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
132 1 Buća žena 38
132 2 Roza kći 15
132 3 Samuilo sin 9
132 4 Delisja kći 6
132 5 Rivka kći 1

Starešina kuće Moša Arueti star godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
133

Starešina kuće Nahman Hazan star godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
134

Starešina kuće Bukas Mandil ud Jakova I star 50 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
135 1 Blanka kći 22
135 2 Mazal kći 16

Starešina kuće Solomon M Mandil star godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
136

Starešina kuće Moša A Levi star godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
137

Starešina kuće Sabitaj Konfino star 50 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
138 1 Mirjam žena 40
138 2 Mazal kći 16
138 3 Rejna kći 13
138 4 Lejezer sin 9

Starešina kuće Geršon B Isak star godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
139

Starešina kuće Moša Isak Geršon star godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
140

Starešina kuće Moša B Geršon star 38 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
141 1 Klara žena 35
141 2 Geršon sin 17

Starešina kuće David J Alkalaj star godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
142

Starešina kuće Nisim I Mandil star godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
143

Starešina kuće Beja Karijo ud Haima star 65 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
144 1 Mazal kći 18

Starešina kuće Avram J Beraha star godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
145

Starešina kuće Leopold Gruer star godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
146

Starešina kuće Džamila Haravon ud A. star 35 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
147 1 Amada kći 15
147 2 Ester kći 9

Starešina kuće Beja Mandil ud Avrama E. star 30 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
148 1 Moreno sin 8

Starešina kuće Nahman Hazan star 53 godine
tek.br. tek br duša PREZIME I IME šta je starešini god. starosti primedba
149 1 Perla žena 46
149 2 Izrail sin 27
149 3 Avram sin 25
149 4 Matilda kći 19
149 5 Bencijon sin 16
149 6 Hajim sin 14
149 7 Samoilo sin 11
149 8 Klara kći 8

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License