Elegantna Lepota Kineske Kaligrafije

Elegantna lepota kineske kaligrafije

U kibucu Hazorea u podnožju brda Megida održana je u januaru izložba kineske kaligrafije - 25 kineslih i 5 izraelskih slikara (Dafna Dor, Dani Zak, Rut Koen, Dorit Ringart) među kojima su i radovi Dana Reisingera.
Kineskao slikarstvo i kaligrafija imaju dugu isto-riju tokom koje se formirala specifična kultura, različita od tradicije Zapada. Ona u sebi ovaploćuje misao i duh kineske civilizacije. Kinesko slikarstvo predstavlja intelektualni integritet umetnika, njegovu moralnu opredeljenost i iskazuje autentičnu dušu kineskog čoveka.
Ivan Ninić

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License