Dzegovic Joco

Džegović Joco, ustaš. zastavnIk star oko 25 g. rodom iz Doboja, stanovanje zadnje na Gradini, selo i. t. d. Gradina (prisustvovao i učestvovao u raznim likvidacijama u logoru Jasenovac i Gradini).
ZAPISNIK OD 26. MAJA 1945. SAČINJEN U ZEMALJSKOJ KOMISIJI ZA UTVRĐIVANJE ZLOČINA OKUPATORA
I NJIHOVIH POMAGAČA U ZAGREBU NA OSNOVU IZJAVE JAKOBA DANONA O USTAŠKIM ZLOČINIMA U KONCENTRACIONOM LOGORU JASENOVAC U VREME NJEGOVOG BORAVKA U LOGORU OD 1941. DO 1945. GODINE

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License