Dubrovnik

Jevrejsko groblje u Dubrovniku Napisala Jasna Ćirić

IZ REFERATA CVI LOKERA NA SIMPOZIJUMU U DUBROVNIKU O PORODICAMA MORPURGO I TOLENTINO, Bilten, 1-2 Tel Aviv Januar/ Februar 1997

O JEVREJIMA KOJI SU ŽIVELI NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA, Bilten, Glasilo Udruženja Jevreja iz bivše Jugoslavije, januar/februar 1997

JEVREJI U DUBROVNIKU

Rojnica Ivo

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License