Drustvo Maks Nordau Nis

1911.godine osnovano je u Nišu, inicijativom Avrama Nisima, srednjoškolsko cionističko društvo Maks Nordau, sa idejom okupljanja jevrejske omladine oko ideje cionizma. Mordehaj Konfino, jedan od osnivača društva, pisao je kasnije da im se Dr.Nordau zahvalio na časti, da društvo nosi njegovo ime. Dr.Maks Nordau je bio čuveni cionistički borac, pisac, a uz Teodora Hercla osnivač Cionističkog pokreta.Za vreme balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, društvo obustavlja svoje aktivnosti a sa radom ponovo počinje 1919god., ali sada kao jevrejsko nacionalno društvo. Jasna Ćirić

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License