Dr Kalmi Baruh Biografija 2

Kalmi Baruh
Rodio se u Sarajevu 25 XII 1896 gođine u trgovačkoj porodici. Završio realku u Sarajevu 1917. godine. Učestvovao u Prvom svjetskom ratu, zarobljen u Karpatima, bio dvije godine u zarobljeništvu. Vrativši se iz zarobljeništva, polaže ispit iz klasičnih jezika i upisuje se na filozofski fiakultet u Zagrebu, da bi već druge godine prešao u Beč i zatim u Pariz. Studirao romanistiku. Poslije svršenih studija bio profesor na sarajevskim gimnazijama sve do rata, sa dvogodišnjim prekidom kaji je proveo u Madridu izučavajući španski jezik i književnost. Njegova naučna oblast ispitivanja bio je jezik balkanskih sefarda. Bio je saradnik mnogih inostranih naučnih institucija, naročito Akademije znanosti i umjetnosti u Madridu. Sarađivao u »Srpskam književnom glasniku« i u sarajevskom „Pregledu“ esejima iz oblasti španske književnosti. Bio dobar znalac svjetske literature, vladao španskim, francuskim, italijanskim, engleskim, njemačkru i arapskim jezikom.
Kao nastavnik isticao se svojim otvorenim naprednim stavom, zbag čega je bio privremeno proganjan, šikaniran i premještan. Uživao veliki ugled među naprednom srednjoškolskom omladinom, bio blizak radničkom pokretu.
Za vrijeme rata odveden u Njemačku, gdje je pred samo oslobodenje umro od iscrpljenosti u jednam od nacističhih logora smrti. (BERGEN-BELSEN)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License