Dorde Lebovic Svetlosti I Senke

Đorđe Lebović
Svetlosti i senke

Radio bajke
Radio Beograd - Dramski program, 2010.

Knjiga Svetlosti i senke je zbirka kristalnih mu-drosti sa nabojem moralnih dilema koje prepo-ručujem za svakodnevno prelistavanje i ponovno iščitavanje. To je jedan mudri podsetnik na naše slabosti koje lako mogu da postanu ogromne i da obeleže narod i vreme samo ako im dozvolimo da se nekontrolisano razviju.

(Iz pogovora reditelja i kritičara Gorana Cvetkovića)

Zahvaljujemo Gordani, Seleni i Zlati Lebović na saradnji u priređivanju ove knjige, kao i pomoći pri rešavanju nekih dilema.
Nadamo se da ćemo ovom knjigom skreniti pažnju na ovaj neveliki segment iz obimnog opusa \orđa Lebovića, čijim bi ponovnim rediteljskim iščitavanjem dobila radijska i pozorišna dramska umetnost.

(Iz napomene urednika Dragana Inđića)

Nekad I Sad Godina 1 Broj 5 Septembar/Oktobar 2010

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License