Doka Sojevic

ĐOKA SOJEVIĆ
Doko Sojević, kosovski partizan, nosilac patizanske spomenice 1941. godine vodio je ratni dnevnik ti vremenu od 1941. do 1945. godine iz kog nam je dao sledeće:
“Merdo Haj, Jevrejin iz Prištine je po kapitulaciji Jugoslavije prebegao u Albaniju u grad Elbasan iz straha od Nemaca. Jula 1943. godine, kada je italijanski okupator sa šiptarskim kvislinzima sa Kosova oterao jednu veću grupu srpskih i crnogorskih mladića ria prisilan rad u Albaniju, u kojoj sam grupi bio i ja, upoznao sam se sa Merdo Hajom u Elbasanu. Poznanstvo je obavljeno preko Mileta Spasića, takođe Prištinca, a koji je bio s nama u logoru.
Drug Merdo Haj nam je mnogo pomogao. On je još ranije bio povezan sa NOP Kosova, a bio je vrlo napredan i hrabar čovek. S obzirom da je on bio slobodnjak, imao je prilike da nama u logoru uvek dostavi najnovije vesti o svim događajima, kako na Kosovu, tako i u celom svetu. On nas je odmah upoznao sa zubarom u Elbasanu Dorđom i njegovom ženom Vilmom. Dorđe je bio pravoslavni Albanac, a Vilma Hrvatica. Zatim nas je upoznao i sa zubnim tehničarem Mersinom. Kada je naša grupa uspela da pobegne iz logora, Mersin nas je sa još dva druga odveo od Elbasana do Čermenike za odred Išmin Braimi u Albaniji, to je bilo 1. septembra 1943. godine. O Merdu Haju znam i to da je bio organizovan i da je radio za NOP, a šta je kasnije sa njim bilo nije mi poznato.
Drugi Jevrejin, Hajim, samo to znam, da je bio borac naše Prve makedonsko-kosovske udarne brigade i da je bio rodom sa Kosova. Ne sećam se tačno da li iz Prizrena, ili iz Uroševca. Ali znam da je bio vrlo hrabar borac. Posle osobođenja otišao je za Izrael.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License