Digitalizacija Jevrejske Periodike U Bosni I Hercegovini

Digitalizacija jevrejske periodike u Bosni i Hercegovini

Na osnovu periodičke građe, koju je prikupio u Zagrebu, Beogradu, Ljubljani i Sarajevu, naš istraživač, Eli Tauber, iniciran je dogovor između naše Zajednice i Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, čiji rezultat treba da bude digitalizacija jevrejske periodike iz Bosne i Hercegovine. Prema proračunu, biće potrebno snimiti oko 14.000 stranica teksta, koji će se kasnije prebaciti u Word i koji će se moći lako i brzo koristiti za istraživanje istorije, kulture, religije i običaja Jevreja Bosne i Hercegovine.
Zahvaljujući razumijevanju gospodina Gavre Grahovca i Federalnog ministarstva za kulturu i sport, obezbijeđena su početna sredstva za ovaj veliki i veoma vrijedni projekat.
Tehnički dio posla, snimanje i softeversku pripremu, uradiće „Media centar“ Sarajevo, koji će svu snimljenu građu staviti na DVD. Očekuje se, ukoliko budu bila obezbijeđena sva sredstva, da će ovaj projekat biti promoviran do septembra ove godine. U cilju o~uvanja na{e ba{tine Faksimil naslovne stranice iz 1932. god
Jevrejski glas, mart 2008.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License