Derventa

U Derventi je bilo 35 porodica sa oko 200 jevrejskih duša. Jevreji su ovamo došli iz Sarajeva i Travnika dosta rano. Već 1884. godine imali su svoje groblje, a 1911. g. sagradili su vrlo lijepu sinagogu, koju su ustaše oskrnavili i uništili.
Jevreji Dervente su bili vrlo marljivi i poduzetni, relativno imućni. Bilo je bogatih trgovaca i sposobnih zanatlija za sve vrste zanata i nešto državnih činovnika. Nekoliko godina pred rat nastanilo se nekoliko vještih ljekara izbjeglica iz Njemačke sa svojim porodicama.
U avgustu 1942. godine došao je u Derventu iz Sarajeva zloglasni Ivan Tolj i naredio da se svi Jevreji otpreme u logor. Tada su ustaše odvele u logor 115 Jevreja, od kojih se nijedan nije vratio. Ostali su uspjeli da se prebace u partizanske odrede u kojima su se borili protiv neprijatelja. Poslije rata dvojica su se vratila kući, a drugi su ostali u jedinicama Jugoslovenske armije.
PINTO, Avram, Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Veselin Masleša,Sarajevo, 1987, ISBN 86-21-00090-3

JEVREJI U DERVENTI

autor NEDŽMUDIN ALAGIĆ Uz ljubaznu saglasnost kćerke gospodina profesora Nedžmudina Alagića, Jasminke Alagić, od 20/8 2007. godine, iznosim ovde ceo ovaj izvanredni rad profesora Alagića kojim nam je približio istoriju Jevreja Dervente. Kratka biografija autora: (šira sledi pod O AUTORU) Nedžmudin Alagić je rodjen u Derventi 29.IX 1915. godine gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je pohadjao u Derventi i Tuzli,da bi u Sarajevu 1935.godine položio veliku maturu. Diplomirani je pravnik. Najveći dio svog života proveo je u Sarajevu. Jedan je od osnivača " Udruženja gradjana Derventa-Bosanski Brod " i Sabora Bšosanske Posavine iz Sarajeva, osnovanih za vrijeme rata u opkoljenom Sarajevu. Bio je sudionik na Okruglom stolu, Bosanska Posavina - dio cjelovite Bosne i Hercegovine održanog 24.11.1994.godine u Sarajevu, sa temom "Ustavno-pravni položaj i organizacija kantona i lokalne samouprave ". U 11.mjesecu 1996.godine uz saradnju sa Jevrejskom zajednicom Bosne i Hercegovine iz Sarajeva objavio je knjigu "Jevreji u Derventi ". To je bio pokusaj autora da od zaborava sačuva postojanje jevrejskog naroda i sve ono što su značili u gospodarskom, kulturnom i društvenom životu Dervente. Autor je gradju za knjigu "Derventa izmedju dva svjetska rata ( 1918-1941.)", skupljao više od dvadesetak godina. Bio je direktni ili indirektni sudionik mnogih dogadjaja.

O istoriji Dervente

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Subscription expired — please renew

Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please renew your subscription or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.