Delimicni Spisak Jevreja Vlasnika Sekvestrirane Imovine 1945

PREZIME IME ULICA R. BROJ OBS
ABENŠOAM Rika L Masarikov kej 13 14/67, 919/69 rođena Hazan
ALKALAJ David Davidova 3 914/69
BENVENISTI Jakov Beograd 922/69
ČELEBONOVIĆ Zaharije Knjeginje Ljubice 929/69
EŠKENAZI Kumrija Lešjaninova 11 918/69
GERŠON Estera A. Skopljanska 1 926/69
GOLDŠTERN Norbert Stanoja Bunuševca 368/46, 10/67 i supruga Eva? Haljecki
HAZAN Leon M Obrenovićeva 56 367/46
JAKOV Perla 20/67
JAKOV Samuilo Dobračina 1a 927/69
KALDERON Bukica Momčilova 12 917/69
KONFINO Matilda NMT 934/69
LEVI Matida B Lešjaninova 921/69
MANDIL Rejna Davidova 5 923/69
MANDIL Isak Masarikov kej 9 931/69
POLAK braća Voždova 114 932/69
SAMOV Boris Vojvode Stepe 7 936/69
ŠOAMOVIĆ Elijas Lešjaninova 18 925/69
ŠTAJNER Marko Beograd 924/69
STARIH Sofija J. 933/69 Jevrejka?
VARON Hajim Mika Masarikov kej 11 916/69
KONFINO ? LEVI? Matilda Berta Gornjo Matejevačka 6 935/69 ne piše nikakvo prezime

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License