De Rothschild Eduard

Piše: Moric Papo, Jevrejski gIas /26/ januar 2000. Ovde izneseno uz saglasnost autora.
Vjekovna težnja Jevreja za povratkom u svoju postojbinu ostvarivala se, uz ogromne poteškoće, kolonizacijom i naseljavan¬jem jevrejske cionističke omladine u Palestinu. No, osim ljubavi i entuzi¬jazma cionističke omladine, materijalna potpora bila je uslov bez kojeg se nije moglo. Eduard baron de Rotschild je cijelog svog života izdašno pomagao kolonizaciju Palestine. Utvrđeno je da je vrijednost njegovih darova bila veća od 100 mil¬iona zlatnih franaka, zbog čega je i proglašen ocem jevrejske kolonizacije.
Baron de Rotschild roden je 1845.g. u mjestu Bologne sur Seine. U proces naseljavanja Jevreja uključio se na samom početku, s mnogo ljubavi i entuzijazma. On je vršio asanaciju nezdravih terena, ukinuo nerentabilne usjeve i uveo nove poljoprivredne kulture u jevrejske kolonije, kao što je vrlo unosna vinova loza. Od proiz¬vođača je sam otkupljivao vino koje oni nisu mogli prodati. U Rišon le Cionu podigao je velike podrume za vino, kolonistima napravio kuće i stanove, izgradio škole i bolnice.
Godine 1900. Rotschild je upravu nad svojim kolonijama, koje je, inače, sam nadzirao, predao lewish Colonization Associtation (l.eA.), nastavljajući i dalje da ih finansira.
lnteresantno je da je baron Rotschild prije Prvog svjetskog rata bio pro¬tivnik Herzlovog političkog cionizma, iz straha da Turska ne oteža proces useljavanja. Međutim, nakon Prvog svjetskog rata, sarađivao je sa cionističkom državnom upravom.
Bio je počasni predsjednik Jevrejske agencije (Jewish Agencije) od njenog osnivanja, 1920. g., pa do svoje smrti. Palestinu je posjetio pet puta. Baron Eduard de Rotschild umro je 2. novembra 1934. g., u svojoj 80. godini.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License