Dafni Ruben

Bilten / Jevrejski pregled, jul/avgust 2005.
Umro Ruben Dafni
U Izraelu je nedavno, u dubokoj starosti, umro Ruben Dafni (Kant). Rođen je u Zagrebu 11. novembra 1913. godine. U Palestinu se uselio 1936. Bio je među osnivačima kibuca Ejn-Gev na istočnoj obali Kinereta 1937. Godine 1940. dobrovoljno se prijavio u Britansku armiju i borio se u severnoj Africi i na Kritu. Sredinom marta 1944. sa još nekoliko padobranaca spušten je na slobodnu teritoriju Jugoslavije i odande održavao radio vezu sa saveznicima. Godine 1946. bio je član prve misije Hagane u SAD, 1948. postavljen je za prvog generalnog konzula Izraela u Los Anđelesu, a 1951. za port-parola MIP Izraela i šefa njegovog odeljenja za sporazume o primirju. Između 1953. i 1957. bio je šef izraelskog informacionog centra za za-padnu hemisferu u SAD, a dve sledeće godine bio je na čelu Američko-izraelske kulturne fondacije. Godine 1960. osnovao je izraelsku ustanovu za sport i fizičku kulturu i bio njen generalni dirktor do 1965, kada postavljen za šefa izraelske diplomatske misije u Indiji, a od 1969. bio je izraelski ambasador u Keniji. Od 1973. vodio je severnoameričko odeljenje u MIP a od 1975. bio je ambasador u Tajlandu. Posle penzionisanja 1979. postao je zamenik direktora Jad vašema i na toj dužnosti bio do avgusta 1996.
(Prema knjizi Zeni Lebl Juče, danas).
Zihrono Livraha

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License