Da Se Ne Zaboravi Zeni Lebl
zenilebl.jpg

SAGLASNOST

Autor knjige, Ženi Lebl se dogovorila sa Duškom Mihalekom da se njena knjiga „Da se ne zaboravi“ stavi na internet, navodeći “Neka ljudi čitaju moju knjigu, a ne da stoji tiraž 300 primeraka, a zarada ionako nije neka".

Tako da ispunjavamo želju naše drage Ženi i knjigu „Da se ne zaboravi“ uz saglasnost porodice stavljamo na web site www.elmundosefarad.eu

Ana Lebl koja polaže autorska prava na knjigu, dala nam je dozvolu za objavljivanje.

Zahvalni Mathias Hannau i Jasna Ćirić

Jennie Lebel
NOT to be FORGOTTEN
Izdavač Čigoja Štampa Studentski trg 13 11000 Beograd, Srbija
Copyright © Ann Lebl
Dizajn korica Dan ReisingerV Ilustracije Geršon Apfel
Tiraž 300 primeraka
Štampa e-mail: moc.ajogic|eciffo#moc.ajogic|eciffo www.chigoja.co.yu

SADRŽAJ

PREDGOVOR - ALEKSANDAR LEBL

JEVREJSKO KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO U SREDNJEVEKOVNOJ ŠPANIJI

HEBREJSKA LITERATURA – AUTENTIČNI IZVOR ZA PISANJE ISTORIJE (SA PRIMERIMA IZ ISTORIJE JEVREJA U EX-JUGOSLAVIJI)

IZ ISTORIJE JEVREJA U DUBROVNIKU (PO HEBREJSKIM IZVORIMA)

JEVREJSKA IMENA

MOSES LOPEY PEREIRA – BARON DIEGO D'AGUILAR (OKO 1700-London 1759)

'RABIN JEHUDA IZ RAGUZE' RABIN RAFAEL(MERKADO) LEVI, SIN MENAHEMA (SARAJEVO 1783 - JAFA 1879)

„BOLESTAN OD LJUBAVI PREMA JERUSALIMU“– RABIN JEHUDA BEN ŠLOMO HAJ ALKALAJ (SARAJEVO 1798 – JERUSALIM 1878)

LEOPOLD PAVLE LEBL – BEOGRAĐANIN – PREHERCLIJANSKI CIONISTA, ROĐAK DR TEODORA HERCLA

'BAR-GIORA' – UDRUŽENJE JEVREJSKIH CIONISTIČKIH VISOKOŠKOLACA IZ JUŽNOSLOVENSKIH ZEMALJA U BEČU

ZABORAVLJENI PRIJATELJ – DIMITAR VLAHOV (1878-1953)

Bošnjaci u ’Carskom gradu’ i Sarah Aharonson, HEROJ ORGANIZACIJE NILI

RABIN ŠABTAJ BEN JOSIF D'JAEN (1883-1947

Jevrejski srednji teološki seminar u Sarajevu 1928-1941.

Tragedija transporta Kladovo-Šabac

Recha Freier (1892-1984)

'KINDERTRANSPORT' IZ NDH FEBRUARA 1943. GODINE

'Evangelista'

POGOVOR - ANA LEBL

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License