Citatelj Hegelove Estetike

Predrag Finci
Čitatelj Hegelove estetike
Naklada Breza, Zagreb 2014.
Biblioteka Phos

U Nakladi Breza (Zagreb) objavljena je knjiga Predraga Fincija Čitatelj Hegelove estetike. Ova nova, petnaesta Fincijeva knjiga bavi se Hegelovim shva-ćanjem umjetnosti i mogućim „novim čitanjem“ nje-gove Fenomenologije duha.
U prvom dijelu knjige Finci razmatra problem umjetnosti i mjesto estetike u sklopu Hegelova filo-zofskog sustava te podrobno analizira značenje jedne od najprijepornijih Hegelovih tvrdnji da je umjetnost postala prošlost.
Tema drugog dijela Fincijeve knjige jest Hegelova Fenomenologiju duha koju autor čita kao moguću estetiku, u kojoj je razvoj „apsolutnog duha“ put i na-čin shvaćanja same umjetnosti.
Poznati filozof Željko Pavić, koji je na Sveučilištu u Mainzu doktorirao na jednoj od tema Hegelove filozofije, o knjizi kaže: „Finci polazi od središnje tvrdnje Hegelovih Predavanja, da je umjetnost 'sa stajališta svojega najvišega određenja, za nas nešto prošlo', kako bi u drugom koraku tu tvrdnju obraz-ložio upravo Hegelovim fenomenologijskim shva-ćanjem umjetnosti. Radi se o sasvim originalnom Fincijevom pokušaju, koji u usporedbi s drugim rado-vima o toj problematici doista predstavlja izvoran prinos.“
Zagrebački filozof i teolog prof. dr. sc. Josip Oslić piše da je temeljna značajnost ovog Fincijeva djela u tome što „ono u usporedbi s drugim sličnim pokuša-jima ne polazi ni od kakvih prethodnih predodžbi ili teorija umjetnosti“ te da će djelo „zbog svoje zanim-ljivosti i aktualnosti zaslužiti pozornost svih koji se bave umjetnošću i teorijom kulture uopće“.
Knjiga Čitatelj Hegelove estetike je promovirana na Sajmu knjiga u Sarajevu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License