Brcko

Brčko
Jevreji su se u Brčko doselili iz Bijeljine i Sarajeva. Godine 1881. oni su imali svoju opštinu i hram. U 1941. godini bilo je 150 duša Sefarada i Aškenaza. Bili su zanatlije, trgovci i direktori banaka. Poznati su kao izvoznici šljiva, žita (Konfino), jaja i sireva.
U Brčkom su Jevreji ubijani vrlo svirepo. Svi su pobijeni 10. decembra 1941. godine. Po dva Jevreja su vezana žicom i odvođeni do mosta na Savi i tu poubijani maljevima i noževima i bačeni u Savu. Tako je završilo oko 150 Jevreja koji su bili starosjedioci u Brčkom. Druga partija Jevreja oko 200 ubijena je 16. 12. 1941. godine. (To su Jevreji koji su izbjegli iz Njemačke, Austrije i Čehoslovačke. Oni su bili prije propasti stare Jugoslavije konfinirani u Brčkom).
Tadašnji kotarski predstojnik Vječeslav Montani uoči pokolja Jevreja naredio je da se svi Jevreji skupe pred gimnazijom, „radi registracije". Kada su se skupili, ustaše su ih vezane vodili prema Savi i tamo pobili. Jevreji Brčkoga nisu vođeni u logore, već su svoj tragićan kraj našli u mjestu gdje su se rodili. Njihova imovina je potpuno opIjačkana od strane ustaša i domaćih Nijemaca.
Inicijatori i naredbodavci za ove strašne zločine bili su Vjećeslav Montani i ustaški oficir Baljak Venturd.
PINTO, Avram, Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Veselin Masleša,Sarajevo, 1987, ISBN 86-21-00090-3

Brčko je u jevrejskim molitvama

Umjesto žrtvi, priznanje odato ubici

Brčko7. Dolazak Austrougarske u BiH

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License