Brcko

Brčko
Jevreji su se u Brčko doselili iz Bijeljine i Sarajeva. Godine 1881. oni su imali svoju opštinu i hram. U 1941. godini bilo je 150 duša Sefarada i Aškenaza. Bili su zanatlije, trgovci i direktori banaka. Poznati su kao izvoznici šljiva, žita (Konfino), jaja i sireva.
U Brčkom su Jevreji ubijani vrlo svirepo. Svi su pobijeni 10. decembra 1941. godine. Po dva Jevreja su vezana žicom i odvođeni do mosta na Savi i tu poubijani maljevima i noževima i bačeni u Savu. Tako je završilo oko 150 Jevreja koji su bili starosjedioci u Brčkom. Druga partija Jevreja oko 200 ubijena je 16. 12. 1941. godine. (To su Jevreji koji su izbjegli iz Njemačke, Austrije i Čehoslovačke. Oni su bili prije propasti stare Jugoslavije konfinirani u Brčkom).
Tadašnji kotarski predstojnik Vječeslav Montani uoči pokolja Jevreja naredio je da se svi Jevreji skupe pred gimnazijom, „radi registracije". Kada su se skupili, ustaše su ih vezane vodili prema Savi i tamo pobili. Jevreji Brčkoga nisu vođeni u logore, već su svoj tragićan kraj našli u mjestu gdje su se rodili. Njihova imovina je potpuno opIjačkana od strane ustaša i domaćih Nijemaca.
Inicijatori i naredbodavci za ove strašne zločine bili su Vjećeslav Montani i ustaški oficir Baljak Venturd.
PINTO, Avram, Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Veselin Masleša,Sarajevo, 1987, ISBN 86-21-00090-3

Brčko je u jevrejskim molitvama

Umjesto žrtvi, priznanje odato ubici

Brčko7. Dolazak Austrougarske u BiH

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Subscription expired — please renew

Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please renew your subscription or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.