Branko Copic Kaze

Mene su najviše zasmejavale knjige. Najveselije časove sam proveo sa Servantesom, Gogoljem, Hašekom, Iljfom i Petrovom, a od naših sa Nušićem, Sremcem, a moja posebna slabost je savremeni humoristički pisac Žak KONFINO, koji mi je isto toliko drag kao i Babelj ili Salom Alejhem, jer njegov humor me podseća na humor ovih velikih pisaca. I, eto, baš taj pisac, Konfino, koji sve druge zasmejava godinama, na skupštinama TJdruženja književnika uvek se i isključivo na nešto žali. Dok ga gle-dam, podseća me na onog Babeljevog mladoženju којi seda pored svoje mlade »onemeo od tuge«. Tako i Konfino sedi pored svog humora — nem od tuge…

iz knjige: Jesi li ti razapeo Hrista?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License