Brandeis Karlo

Mr KARLO BRANDEIS

Mr Karlo Brandeis, sin Josifa i Malvine Brandeis, rođen je 21. VI 1907. u Novom Sadu, gde je maturu položio 25. juna 1926.

Već jula 1926. stupa u apoteku mr Vlade Jugovića u Novom Sadu kao pripravnik, a god. 1928. polaže tirocinium pred komisijom u Zagrebu, gde je i studije završio.

Posle radi u apoteci mr Stevana D. Popovića u Novom Sadu. Januara 1942, za vreme racije, odveden je zajedno sa majkom i sestrom. Svi su streljani, a leševi su im bačeni u zaleđeni Dunav.

Tako je tragično završio ovaj mladi farmaceut, koji se sav predao svojoj struci i sarađivao u stručnoj štampi. Da spomenemo samo njegove radove iz prakse, koje je objavio u „Farmaciji" god. 1940. pod naslovom: „Ispravak Taxi medicamentorum" str. 20-22 i pod naslovom: „Nedostaci i ispravke Taxe medicamentorum" str. 73-74. Oba ova rada su izazvala veliku pažnju i njegove su primedbe i usvojene kod idućih edicija Taxe. Publikovao je i druge radove.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License