Bosanski Brod

Bosanski Brod
Do okupacije zemlje 1941. g. imao je svega 26 jevrejskih obitelji sa 62 člana. Za vrijeme okupacije ostao je samo 1 muškarac i 4 žene kod kuće, jer su bili u mješovitom braku i mnogo godina prije rata pokršćeni.
U logor Jasenovac je odvedeno 57 Jevreja, a nijedan se nije vratio. Dok su još bili kod kuće prije odvođenja u logor, bih su izvrgnuti najtežim poniženjima. Tjerani su da prenose neeksplodirane bombe i mine, da čiste nužnike, stočne pijace i slično, i to kada je najviše svijeta bilo na ulicama. Jevrejsko groblje ustaše su porušile, a nadgrobne spomenike upotrebile kao materijal za gradnju njemačkih baraka.
PINTO, Avram, Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Veselin Masleša,Sarajevo, 1987, ISBN 86-21-00090-3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License