Bosanski Brod

Bosanski Brod
Do okupacije zemlje 1941. g. imao je svega 26 jevrejskih obitelji sa 62 člana. Za vrijeme okupacije ostao je samo 1 muškarac i 4 žene kod kuće, jer su bili u mješovitom braku i mnogo godina prije rata pokršćeni.
U logor Jasenovac je odvedeno 57 Jevreja, a nijedan se nije vratio. Dok su još bili kod kuće prije odvođenja u logor, bih su izvrgnuti najtežim poniženjima. Tjerani su da prenose neeksplodirane bombe i mine, da čiste nužnike, stočne pijace i slično, i to kada je najviše svijeta bilo na ulicama. Jevrejsko groblje ustaše su porušile, a nadgrobne spomenike upotrebile kao materijal za gradnju njemačkih baraka.
PINTO, Avram, Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Veselin Masleša,Sarajevo, 1987, ISBN 86-21-00090-3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

Subscription expired — please renew

Pro account upgrade has expired for this site and the site is now locked. If you are the master administrator for this site, please renew your subscription or delete your outstanding sites or stored files, so that your account fits in the free plan.