Bordeli Nacistickih Logora

19. avgust 2009.
Bordeli nacističkih logora
Nacistički logori bili su strašna mučilišta i gubilišta, ali je malo poznato da su u njima postojali i bordeli, osnovani na osnovu procene Himlerovog SS (Es-Es) da će zatočenici raditi bolje, ako im se dozvoli - seks, za šta su angažovane mlađe logorašice.
Ta, dosad, uglavnom tabu-tema obrađena je u knjizi Roberta Somera, "Bordeli koncentracionog logora", koja je upravo predstavljena u Nemačkoj.
Autor je, na osnovu obimne dokumentacije i razgovora sa preživelim logorašima, izneo podatak da su bordeli u konclogorima postojali od 1942. godine sve do kraja Drugog svetskog rata i da ih je bilo desetak.
Prvi je otvoren u Mathauzenu, a najveći je bio u Aušvicu, gde je najmanje 21 žena bila prisiljena da pruža seksualne usluge.
Jedno od ključnih pravila je bilo da se za ovaj "posao" nisu uzimale Jevrejke i da Jevrejima nije bila omogućena ta vrsta uživanja.
Somer procenjuje da je najmanje 200 žena bilo angažovano u bordelima, uz obećanje da će tako izbeći logorsku torturu.
"Obećavano im je i puštanje na slobodzu posle šest meseci ili godinu dana angažovanja u bordelima, ali to, naravno, nikada nije ispunjeno", izjavio je Somer, dodajući da se izbor pravili sami esesovci.
Cela ideja bordela - podsticaj za bolji rad logoraša - je, međutim, bila besmislena, jer je svega jedan procenat logoraša bio fizički sposoban za "draži bodela".
Somer smatra da je reč o jednom od suludih poteza kakve su vukli nacisti u Drugom svetskom ratu.
Prostitutke, uglavnom dvadesetih godina, koje su imale i poseban medicinski tretman, dobijale su nešto bolju hranu i bile malo bolje tretirane nego druge zatvorenice. Za uzvrat, morale su da seksualno opšte sa izabranim zatvorenicima i to u propisano vreme: sveko veče i nedeljom popodne.
Somer, koji je rastao u komunističkoj Istočnoj Nemačkoj, kaže da su nacisti i u bordelima insistirali na rasnom zakonu. Nemci su, na primer, mogli da "prilaze" samo Nemicama, a Sloveni - Slovenkama.
Seksualni čin je praćen, jer su nacisti imali "špijunsku rupu", napisao je Somer, navodeći da je "sve" moglo da traje 15 minuta.
Pripremajući knjigu, Somer je obišao 10 logora, uključujući Dahau i Buhenvald, i razgovarao sa više od 30 bivših zatvorenika, među kojima je bilo i onih sa iskustvima iz bordela.
Jovo Vuković, Tanjug.
http://www6.b92.net/zivot/vesti.php?nav_id=377076

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License