Birkat A Mazon A Kecara

Kratka birkat a-mazon pojedinačna ili skupna za sve dane u godini (alahički minimum)Dela
BIRKAT A-MAZON A-KECARA

Blagosiljanje (zahvaljivanje) nakon jela je pozitivna biblijska zapovjed - kao što je rečeno "Veahalta vesavata uverahta et Adonay Eloeha al aarec atova ašer natan lah." ("Ješćeš i nasitićeš se, i blagoslovićeš Gospoda Boga svojega za dobru zemlju koju ti dade.") Devarim (Peta Knjiga Mojsijeva) 8:10.

Tora, međutim, nije propisala formu blagoslova, nego je to prepustila inspiraciji svakog pojedinca ponaosob.
Prema tradiciji Mojsijev Bet Din (jevrejski nacionalni sud) je prvi koji je smatrao za potrebno da popuni tu prazninu propisavši prvi blagoslov "Azan et aolam" ("Ti koji prehranjuješ").

Kasnije, kada su Jevreji ušli u Zemlju Obećanu, dopunio je Jehošuin Bet Din prvi, Mojsijev, blagoslov dodavši mu blagoslov "Al šeinhaltanu erec…" ("Zbog toga što si nam dao u naslijeđe zemlju…"), jer je originalna biblijska zapovjed i glasila "I blagoslovićeš Gospoda Boga svojega za dobru zemlju koju ti dade." - Mojsije, pak, koji nije ni ušao u Zemlju Obećanja, nije mogao zahvaljivati na zemlji u "beraha" koju je propisao.

Treći blagoslov "Rahem Adonay" (Smiluj se Gospode) propisali su Bate Din careva Davida i Šelome, a četvrti "a-El Avinu" ("Bože Oče naš") "Anše Keneset a-gedola" ("članovi Velikog Sabora").

Izgovaranje prva tri blagoslova "birkat a-mazon"-a jeste micva "mideOrajta miderabanan" - odnosno biblijska zapovjed čiju su primjenu definisali rabini. Izgovaranje četvrtog blagoslova je rabinski propis.

Ko god, dakle, propusti da kaže Birkat a-mazon - propustio je mogućnost da izvrši pozitvnu biblijsku zapovijed.

Birkat amazon izgovara se samo nakon uživanja hljeba u količini koja prevazilazi zapreminu jedne osrednje masline, ili nakon obroka (ne užine - nego obroka) koji se sastojao od tjestenina (minimalna količina je ista).

Birkat amazon govori se na mjestu (u smislu kuća ili stan - a ne u smislu ista stolica) na kom se objedovalo - i to sjedeći.

Ako je neko zaboravio kazati Birkat amazon, a napustio je mjesto obroka treba da ga izgovori (sjedeći) na onom mjestu gdje se sjetio propusta, pre čega, naravno, mora napraviti mayim aharonim (pranje ruku nakon uživanja hljeba) - o čemu će više govora biti kasnije.

Ako bi neko namjerno napustio mjesto obroka bez da kaže Birkat amazon, a potom bi se pokajao - te ipak odlučio da "odradi" blagoslov, trebalo bi da se vrati na mjesto obroka, i tamo kaže Birkat amazon. - No, ako bi dotični izgovorio Birkat amzon na mjestu gdje se pokajao zbog propusta, ipak je, post factum (hebr. bediavad) ispunio svoju obavezu.

Birkat amazon ne smije se prekidati razgovorom.

Prije i poslije uživanja hljeba ili obroka (ne užine) koji se sastoji od tjestenina peru se ruke.
Prvo pranje ruku naziva se netilat yadayim (podizanje ruku) jer se ruka koja se sapira postavlja pod uglom od četrdeset i pet stepen (vrhovi prstiju na gore) - tako da se voda slijeva od vrhova prstiju ka zglobu šake.
Prije prvog pranja ruku izgovara se blagoslov:
Baruh Ata Adonay Eloenu Meleh aolam ašer kidešanu bemicvotav vecivanu al netilat yadayim.
Prema Talmudu blagoslov za pranje ruku treba se izgovoriti prije pranja (over leasiyatan). Vjeran tamudskom diktumu Rambam citira talmudski zakon. Mnogo kasnije kabalisti su došli do zaključka da je "nepoželjno" izgovarati Božije ime prljavih ruku - te su stoga došli na ideju da prvo operu ruke - potom kažu blagoslov - pa potom opet operu ruke. Njihovi manje revni učenici su prali ruke a potom izgovarali blagoslov. Rabi Josef Karo, kao i uvijek, pokušao je iznai kompromisno rješenje koje bi pomirilo mistike i pavnike. - Stoga je u Šulhan Aruhu zaključio da je post factum (bediavad) u redu ako neko prvo opere ruke - a potom kaže blagoslov - pod uslovom da blagoslov kaže dok još nije posušio ruke - jer se tada može smatrati da je blagoslovio u sred radnje što je po Talmudu dozvoljeno (ako neko, recimo zaboravi kazati blagoslov za tefilin prilikom vezivanja prvog namotaja - on još uvijek može blagosloviti - sve dok završio namotaje oko prstiju). Međutim, čak i po Šulhan Aruhu - zabranjeno je izgovarati blagoslov nakon što su ruke već posušene.

Voda kojom se ruke peru mora biti dostojna pijenja. Ako se radi o stajaćoj vodi ona je morala biti pokrivena (ili u začepljenoj flaši). Voda se mora posipati iz posude koja može primiti najmanje reviit (1.4 dl) vode - što je minimalna količina vode koja se mora izliti na obje ruke zajedno. Voda se moče prosuti odjednom po pola čaše na svaku ruku - ili u nekoliko mlazova. Danas je opšteuvrežen običaj da se prvo sipaju tri mlaza na lijevu - a potom na desnu ruku. Ko se ovog običaja ne pridržava nije na gubitku - a ko ga se prridržava ne zaslužuje time specijalni dobitak.

Drugo pranje ruku naziva se na hebrejskom mayim aharonim - posljednje vode. Iako danas mnogi prenebrežu ovo pravilo ono nije ništa manje važno od prvog pranja ruku - i činjenica da je razlogu zbog kojega je ovo pravilo uvedeno možda prošao rok trajanja nema nikakve veze sa pravilom samim - jer alaha je stvar procedure - a ne razloga koji su hahamim naveli za ustanovljavanje određenog pravila.

Zakoni o vodi i količini vode su identični kao i za netilat yadayim. Razlika je u tome što se nad mayim aharonim ne blagosilja - i što su vrhovi prstiju okrenuti na dole - tako da se voda sliva od članka šake ka vrhovima prstiju.

ברכת המזון הקצרה:

Svi su dužni kazati birkat a-mazon - muškarci, žene i djeca. Jedan ili dvojica koji su jeli sami - blagosiljaju svaki za sebe (ili jedan izvodi drugog iz obaveze). Tri (ili više - do deset) muškarca ili žene koji/e su jeli/e zajedno - najmudriji ili najmudrija u skupini (izuzev domaćina ili domaćice) pozivaju na blagoslov (zimun) - te, nakon što ostali na njihov poziv odgovore ustaljenom formulom, počinju glasno izgovarati birkat a-mazon - a prisutni odgovaraju na svaki blagoslov sa Amen. Muška djeca koja znaju koga se blagosilja (6-7 godina) pridružuju se, u slučaju birkat a-mazona minjanu trojice ili desetorice muškaraca - a ženska djeca ženskom minjanu za zimun. Ako je za stolom prisutno deset i više muškaraca ili žena - najmudriji ili najmudrija u formalni poziv na birkat a-mazon (zimun) uključuje i Božje ime. Pripadnici različitih polova ne učestvuju u zimunu zajedno. Ako se za stolom nađu dva muškarca i jedna žena - ili dvije žene i jedan muškarac - svako za sebe izgovara birkat a-mazon, ili jedan (muškarac) za sviju - ali bez poziva na blagoslov (zimun).

Ako je prisutno tri i vi*e (do deset) mu*karaca ili žena - najmudriji u skupini (amezamen = pozivač) poziva na blagoslov sljedećim rije*ima:

amezamen: Nevareh *eahalnu mi*elo!
Svi: Baruh *eahalnu mi*elo, uvtuvo hayinu!
amezamen :Baruh *eahalnu mi*elo, uvtuvo hayinu!

Ako je prisutno deset i vi*e mu*karaca ili žena - najmudriji u skupini (amezamen = pozivač) poziva na blagoslov sljedećim rije*ima:

amezamen: Nevareh Eloenu šeahalnu mišelo!
Svi: Baruh Eloenu šeahalnu mišelo, uvtuvo hayinu!
amezamen: Baruh Eloenu šeahalnu mišelo, uvtuvo hayinu!

בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה, אֱלֹהֵֽינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם, הַזָּן אֶת הָעוֹלָם כֻּלּוֹ בְּטוֹב, בְּחֶֽסֶד וּבְרַחֲמִים: בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה, הַזָּן אֶת הַכֹּל:

Baruh Ata, Adonay, Eloenu, Meleh aolam, azan otanu veet aolam kulo betuvo: behen, uvhesed uvrahamim.
Baruh Ata, Adonay, azan et akol.

Blagosloven Ti, Gospode, Bo*e naš, Kralju svijeta, koji hraniš nas i sav svijet u dobroti svojoj i blagosti, u milosrđu i milosti.
Blagosloven Ti, Gospode, koji prehranjuješ sve.
נוֹדֶה לְּךָ יְהֹוָה אֱלֹהֵֽינוּ - כִּי הִנְחַֽלְתָּנוּ אֶֽרֶץ חֶמְדָּה טוֹבָה וּרְחָבָה, בְּרִית וְתוֹרָה -

Node leha, Adonay, Eloenu, ki inhaltanu erec hemda, tova urhava, berit veTora,

Zahvaljivaćemo Ti Gospode, Bo*e na*, jer si nam dao zemlju krasnu, dobru i prostranu, Savez i Toru,

בפורים (אינו מעכב, הלכות תפלה י:יד):

עַל הַנִּסִּים, וְעַל הַגְּבוּרוֹת, וְעַל הַתְּשׁוּעוֹת, שֶׁעָשִֽׂיתָ עִמָּנוּ וְעִם אֲבוֹתֵֽינוּ בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה. בִּימֵי מָרְדְּכַי וְִאֶסְתֵּר, כְּשֶׁעָמַד עֲלֵיהֶם הָמָן הָרָע עַל עַמְּךָ בֵּית יִשׂרָאֵל, וּבִקֵּשׁ לְהַשְׁמִיד, לַהֲרֹג וּלְאַבֵּד אֶת כָּל הַיְהוּדִים, מִנַּֽעַר וְעַד זָקֵן, טַף וְנָשִׁים, בְּיוֹם אֶחָד, וּשְׁלָלָם לָבוֹז. וְאַתָּה בְּרַחֲמֶֽיךָ הָרַבִּים עָמַֽדְתָּ לָהֶם בְּעֵת צָרָתָם, וְדַּֽנְתָּ אֶת דִּינָם, וְרַֽבְתָּ אֶת רִיבָם, וְנָקַֽמְתָּ אֶת נִקְמָתָם, וְהֵפַֽרְתָּ אֶת עֲצָתוֹ, וְקִלְקַֽלְתָּ אֶת מַחֲשַׁבְתּוֹ, וַהֲשֵׁבֽוֹתָ לּוֹ גְּמוּלוֹ בְּרֹאשׁוֹ, וְתָלוּ אוֹתוֹ וְאֶת בָּנָיו עַל הָעֵץ. וְעָשִֽׂיתָ לְךָ שֵׁם גָּדוֹל בְּעוֹלָמֶֽךָ, וּלְעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל עָשִֽׂיתָ פֶלֶא וּנִסִּים. כְּשֵׁם שֶׁעָשִׂיתָ עִמָּהֶם נִסִּים וּגְבוּרוֹת - כָּךְ עֲשֵׂה עִמָּנוּ נִסִּים וּגְבוּרוֹת בָּעֵת וּבָעוֹנָה הַזּאֹת!

NA PURIM DODAJE SE OVDJE:

(ako neko propusti kazati sljedeći dodatak - svejedno je izašao iz obaveze)

Al anisim, veal agevurot, veal atešuot, šeasita imanu veim avotenu, bayamim aem, bazeman aze. Bime Mordehay veEster, kešeamad Aman ara al ameha Bet Yisrael uvikeš leašmid, laarog, ulabed et kol aYeudim, minaar vead zaken, taf venašim, beyom ehad - ušlalam lavoz. Veata, berahameha arabim, amadta laem beet caratam, vedanta et dinam, veravta et rivam, venakamta et nikmatam veafarta et acato, vekilkalta et mahašavto, vaaševota lo gemulo berošo, vetalu oto, vet banav, al aec. Veasita leha šem gadol beolameha uleameha Yisrael asita fele venisim. Kešem šeasita imahem pele venisim - kah ase imanu nisim ugvurot baet uvaona azot.

NA PURIM DODAJE SE OVDJE:

(ako neko propusti kazati sljedeći dodatak - ipak je izašao iz obaveze)

Za čuda, za junaštva i izbavljenje koja si učinio ocima našim i nama u dane one, u vrijeme ovo. U vrijeme Mordehaja i Ester, kad ustade zli Aman, na narod Tvoj Dom Izraela i htjede istrijebiti, ubiti i zatrti sve Jevreje - od mladića do starca, djecu i žene, sve u jedan dan, i htjede ih postidjeti. No, Ti, u svome prevelikom milosrđu,: stade uz njih u dan nevolje njihove, sudi parbu njihovu, raspravi parnicu njihovu, osveti osvetu njihovu, obrnu savjet njegov i pokvari zamisao njegovu, obrnuo rađenje njegovo na glavu njegovu - te objesiše njega i sinove njegove na drvo. I učinio si sebi veliko ime u svijetu svom - a narodu svome Izraelu učinio si čuda i čudesa. Kao što si s njima učinio čudesa - tako učini i s nama čudesa i junaštva u vrijeme i u doba ovo.

בחנוכה (אינו מעכב; הלכות תפלה י:יד):

עַל הַנִּסִּים, וְעַל הַגְּבוּרוֹת, וְעַל הַמִּלְחָמוֹת, וְעַל הַתְּשׁוּעוֹת, וְעַל הַפְּדוּת, וְעַל הַפֻּרְקָן, שֶׁעָשִֽׂיתָ עִמָּנוּ וְעִם אֲבוֹתֵֽינוּ בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמָן הַזֶּה. בִּימֵי מַתִּתְיָֽהוּ בֶּן יוֹחָנָן כֹּהֵן גָּדוֹל, חַשְׁמוֹנַאי וּבָנָיו, כְּשֶׁעָמְדָה מַלְכּוּת יָוָן הָרִשְׁעָה עַל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל לְבַטְּלָם מִתּוֹרָתֶֽךָ, וּלְהַעֲבִירָם מֵחֻקֵּי רְצוֹנֶךָ, וְאַתָּה בְּרַחֲמֶֽיךָ הָרַבִּים עָמַֽדְתָּ לָהֶם בְּעֵת צָרָתָם, וְדַֽנְתָּ אֶת דִּינָם, וְרַֽבְתָּ אֶת רִיבָם, וְנָקַֽמְתָּ אֶת נִקְמָתָם, וּמָסַֽרְתָּ גִּבּוֹרִים בְּיַד חַלָּשִׁים, וְרַבִּים בְּיַד מְעַטִּים, וּטְמֵאִים בְּיַד טְהוֹרִים, וּרְשָׁעִים בְּיַד צַדִּיקִים, וּפֹשְׁעִים בְּיַד עוֹשֵׂי תוֹרָתֶֽךָ. וְעָשִֽׂיתָ לְךָ שֵׁם גָּדוֹל בְּעוֹלָמֶֽךָ, וּלְעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל עָשִֽׂיתָ פֶלֶא וְנִסִּים. כְּשֵׁם שֶׁעָשִׂיתָ עִמָּהֶם נִסִּים וּגְבוּרוֹת - כָּךְ עֲשֵׂה עִמָּנוּ נִסִּים וּגְבוּרוֹת בָּעֵת וּבָעוֹנָה הַזּאֹת!

NA HANUKA DODAJE SE OVDE:

(ako neko propusti kazati sljedeći dodatak - svejedno je izašao iz obaveze)

Al anisim, veal agevurot, veal amilhamot, veal atešuot, veal apedut, veal apurkan šeasita imanu veim avotenu, bayamim aem, bazeman aze. Bime Matatyau ben Yohanan, Koen Gadol hašmonay, uvanav, kešeameda malhut Yavan ariša al ameha Bet Yisrael - levatelam miTorateha, uleaaviram mehuke reconeha.

VeAta, berahameha arabim, amadta laem beet caratam, danta et dinam, rata et rivam, venakamta et nikmatam. Umasarta giborim beyad halašim, verabim beyad meatim, utmeim beyad teorim, uršaim beyad cadikim, ufošeim beyad ose Torateha. Veasita leha šem gadol beolameha, ulameha Yisrael asita pele venisim. Kešem šesita imahem pele venisim - kah ase imanu nisim ugvurot baet uvaona azot.

NA HANUKA DODAJE SE OVDJE:

(ako neko propusti kazati sljedeći dodatak - svejedno je izašao iz obaveze)

Za čuda i za junaštva, za ratove i za spasenja, za izbavljenje i za proboj što ih učini s ocima našim, i s nama, u dane one, u vrijeme ovo. U vrijeme Matatjaua sina Johanana Prvosveštenika hašmonejskog i njegovih sinova, kada ustade zlo carstvo grčko na narod tvoj Dom Izraela, da ih natjeraju da ukinu Toru Tvoju i da prestupe dekrete Tvoje volje. - Ali, Ti, u prevelikom svome milosrđu, stade s njima u vrijeme nevolje njihove. sudi parbu njihovu, raspravi parnicu njihovu, osveti osvetu njihovu. Predao si jake u ruke slabima, mnoge u ruke nekolicine, zlikovce u ruke pravednika, pogane u ruke ýčistih i zločince u ruke onih koji čine Toru Tvoju. Sebi si stvorio veliko ime u svijetu tvome, a narodu svojemu, Izraelu, učinio si čuda i čudesa. Kao što si s njima učinio čudesa - tako učini i s nama čudesa i junaštva u vrijeme i u doba ovo.

וְעַל כֻּלָּם אָנוּ מוֹדִים לָךְ וּמְבָרְכִים אֶת שְׁמָךְ: בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה, עַל הָאָֽרֶץ וְעַל הַמָּזוֹן:

Veal kulam anu modim lah, umvarhim et šemah. Baruh Ata, Adonay, al aarec veal amazon.

I na svemu mi Ti zahvaljujemo i blagosiljamo ime Tvoje. Blagosloven Ti, Gospode, zbog zemlje i zbog hrane.

רַחֵם יְהֹוָה אֱלֹהֵֽינוּ עַל יִשְׂרָאֵל עַמָּךְ, וְעַל יְרוּשָׁלַֽיִם עִירָךְ, וְעַל צִיּוֹן מִשְׁכַּן כְּבוֹדָךְ, וְעַל הַבַּֽיִת הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ שֶׁנִּקְרָא שִׁמְךָ עָלָיו, וּמַלְכוּת בֵּית דָּוִד תַּחְזִיר לִמְקוֹמָהּ בְּיָמֵינוּ:

Rahem, Adonay, Eloenu, al Yisrael amah, veal Yerušalayim irah, veal Ar Ciyon miškan kevodah, veal aBayit agadol veakadoš, šenikra šimha alav. Umalhut Bet David, tahazir limkoma, beyamenu.

Smiluj se Gospode, Bože naš, na Izrael, narod svoj; na Jerusalim, Tvoj grad; i na Cion, Presto Tvoje slave; na Dom veliki i sveti na koji se priziva Ime Tvoje. Kraljevstvo Davida, vrati na mjesto njegovo, u dane naše.

בשבת:

אֱלֹהֵֽינוּ וְאֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ רְצֵה וְהַחֲלִיצֵֽנוּ בְּמִצְוֹתֶֽיךָ וּבְמִצְוַת יוֹם הַמָּנוֹחַ השְּׁבִיעִי הַזֶה, וְנִשׁבּוֹת בּוֹ וְנָנוּחַ בּוֹ כְּמִצְוַת רְצוֹנֶֽךָ, וְאַל תְהֵא צָרָה וְיָגוֹן בְּיוֹם מְנוּחָתֵֽנו:

NA ŠABAT DODAJE SE OVDJE:

Eloenu veEloe avotenu rece veahalicenu bemicvoteha uvmicvat yom amanoah aševii aze, venišbot bo, venanuah bo, kemicvat reconeha. Veal tee cara veyagon beyom menuhatenu.

NA ŠABAT DODAJE SE OVDJE:

Bože naš i Bože otaca naših, poželi nas i spasi zapovjedima Tvojim i zapovjeđu o ovom danu od odmora - (danu) sedmom. - Obustavićemo, u nj, svaki rad, i odmorićemo se, u nj, prema zapovjedi Tvoje Volje. I neka ne bude nevolje i tuge na dan odmora našeg.

בראש חדש, ביום טוב, ובחול המועד:

אֱלֹהֵֽינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵֽינוּ, יַעֲלֶה וְיָבֹא, יַגִּֽיעַ, יֵרָאֶה, יֵרָצֶה, יִשָּׁמַע, יִפָּקֵד, יִזָּכֵר זִכְרוֹנֵֽנוּ, זִכְרוֹן אֲבוֹתֵֽינוּ, זִכְרוֹן יְרוּשָׁלַֽיִם עִירךָ, זִכְרוֹן מָשִֽׁיחַ בֶּן דָּוִד עַבְדֶּֽךָ, זִכְרוֹן כָּל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל לְפָנֶֽיךָ, לִפְלֵיטָה, לְטוֹבָה, לְחֵן וּלְחֶֽסֶד וּלְרַחֲמִים,
בראש חדש: בְּיוֹם רֹאשׁ הַחֹֽדֶשׁ הַזֶּה -
בפסח: בְּיוֹם טוֹב מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶה, בְּיוֹם מוֹעֵד חַג הַמַּצּוֹת הַזֶּה -
בחול המועד פסח: בְּיוֹם מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶה, בְּיוֹם מוֹעֵד חַג הַמַּצּוֹת הַזֶּה -
בשבועות: בְּיוֹם טוֹב מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶה, בְּיוֹם מוֹעֵד חַג הַשָׁבֻעוֹת הַזֶּה -
בראש השנה: בְּיוֹם טוֹב מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶה, בְּיוֹם הַזִיכַּרוֹן הַזֶּה -
בסוכות: בְּיוֹם טוֹב מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶה, בְּיוֹם מוֹעֵד חַג הַסֻּכּוֹת הַזֶּה -
בחול המועד סוכות: בְּיוֹם מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶה, בְּיוֹם מוֹעֵד חַג הַסֻּכּוֹת הַזֶּה -
בשמיני עצרת: בְּיוֹם מִקְרָא קֹדֶשׁ הַזֶה, בְּיוֹם מוֹעֵד חַג שְּׁמִינִי עֲצֶרֶת הַזֶּה -
- לְרַחֵם בּוֹ וּלְהוֹשִׁיעֵֽנוּ. זָכְרֵֽנוּ, יְהֹוָה, אֱלֹהֵֽינוּ, בּוֹ לְטוֹבָה, פָּקְדֵֽנוּ בוֹ לִבְרָכָה, הוֹשִׁיעֵֽנוּ בוֹ לְחַיִּים, בִּדְבַר יְשׁוּעָה וְרַחֲמִים, חוּס וְחָנֵּֽנוּ, רַחֵם עָלֵֽינוּ, וּמַלְּטֵנוּ בוֹ מִכָּל צָרָה וְיָגוֹן, וְשַׂמְּחֵנוּ בוֹ שִׂמְחָה שְׁלֵמָה:

TOKOM PESAHA I SUKOTA,
TE NA ROŠ HODEŠ (MLADI MJESEC),
DODAJE SE OVDE:

Eloenu veEloe avotenu: yaale veyavo; yagia, yerae veyerace; yišama, yipaked vizaher zihronenu, vezihron avotenu; zihron Yerušalayim irah, vezihron Mašiah ben David avdah, vezihron kol ameha Bet Yisrael lefaneha: lifleta, letova, lehen, ulehesed ulerahamim beyom

Na Roš Hodeš: beyom roš hodeš aze.
Na Pesah: beYom Tov Mikra Kodeš aze, beyom Moed Hag amacot aze.
Na Hol amoed šel Pesah: beYom Mikra Kodeš aze, beyom Moed Hag aMacot aze.
Na Šavuot: beYom Tov Mikra Kodeš aze, beyom
Moed Hag aŠavuot aze.

Na Roš aŠana: beYom Tov Mikra Kodeš aze, beyom Moed Hag aZikaron aze.
Na Sukot: beYom Tov Mikra Kodeš aze, beyom Moed Hag aSukot aze.
Na Hol amoed Sukot: beYom Mikra Kodeš aze, beyom Moed Hag aSukot aze.
Na Šemini Aceret: beYom Tov Mikra Kodeš aze, beyom Moed Hag Šemini Aceret aze.

Lerahem bo alenu ulošienu. Zohrenu Adonay, Eloenu, vo, letova. Pokdenu, vo, livraha. Oišenu, vo, lehayim tovim, bidvar ye*ua verahamim. Hus vehonenu, verahem alenu - umaletenu vo mikol cara veyagon, vesamehenu vo simha šelema. Ki El Meleh Hanun veRahum Ata.

TOKOM PESAHA I SUKOTA,
TE NA ROŠ HODEŠ (MLADI MJESEC),
DODAJE SE OVDE:

Bože naš i Bože otaca naših: neka se uspne i neka do*e; neka stigne i neka se poka*e; neka bude po volji Tvojoj i neka se *uje; neka se pojavi i pomene

pred Tobom sjećanje na nas i na oce naše; sjećanje na Jerusalim, Tvoj grad; i sjećanje na Mesiju, sina Davidovog, slugu Tvoga; kao i sjećanje na sav Tvoj narod Izrael: na spasenje i na dobro, na ljubav, milost i milosrđe:

Na Roš Hodeš: na ovaj dan mladog mjeseca.
Na Pesah: na ovaj Praznik Sabora u Svetinji, na ovaj dan Moeda Praznika Beskvasnih Hljebova.
Na Hol amoed šel Pesah: na ovaj dan Sabora u Svetinji, na ovaj dan Moeda Praznika Beskvasnih Hljebova.
Na Šavuot: na ovaj Praznik Sabora u Svetinji, na ovaj dan Moeda Praznika Sedmica.
Na Roš aŠana: na ovaj Praznik Sabora u Svetinji, na ovaj dan Moeda Praznika Spominjanja.
Na Sukot: na ovaj Praznik Sabora u Svetinji, na ovaj dan Moeda Praznika Koliba.
Na Hol amoed Sukot: na ovaj dan Sabora u Svetinji, na ovaj dan Moeda Praznika Koliba.
Na Šemini Aceret: na ovaj Praznik Sabora u Svetinji, na ovaj dan Moeda Praznika Šemini Aceret.

Smiluj se, u nj, na nas i spasi nas. Sjeti nas se, u nj, Gospode, Bože naš, na dobro, i posjeti nas na blagoslov. Spasi nas, u nj, na život, riječima spasenja

i milosrđa. Raznježi se, razdobrostivi se i smiluj se na
nas, izbavi nas, u nj, od svake nevolje i uzdisanja, i obraduj nas, u nj, radošću potpunom - jer Ti si Bog, Kralj Milostiv i Milosrdan.

וּבְנֵה אֶת יְרוּשָׁלַֽיִם בְּקָרוֹב: בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה, בּוֹנֵה יְרוּשָׁלָֽיִם. - אָמֵן

Uvne et Yerušalaim bekarov. Baruh Ata Adonay, bone Yerušalaim. - Amen!

I izgradi Jerusalim ubrzo. Blagosloven Ti, Gospode, koji gradiš Jerusalim. - Amen!

בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה אֱלֹהֵֽינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם, הָאֵל אָבִֽינוּ, מַלְכֵּֽנוּ, בּוֹרְאֵֽנוּ, הַמֶּֽלֶךְ הַטּוֹב וְהַמֵּטִיב שֶׁבְּכָל יוֹם הוּא גוֹמְלֵֽנוּ חֵן וְחֶֽסֶד וְרַחֲמִים וְכָל טוֹב:
הָרַחֲמָן יִשְׁתַּבַּח:

Baruh Ata, Adonay, Eloenu, Meleh aolam, aEl Avinu, Malkenu, Borenu, aMeleh aTov veametiv - šebehol yom U gomelenu hen, vahesed, verahamim vehol tov.
aRahaman yištabah.

Blagosloven Ti, Gospode, Bože naš, Kralju svijeta Bože Oče naš, Kralju naš, Tvorče naš, dobri Kralju koji dobrodjeluješ - i koji nas svakodnevno daruješ blagošću, milošću, milosrđem, i svakim dobrom.
Neka bi Milosrdni bio proslavljen.

האורח מוסיף ברכה לבעל הבית:
(ויש לו רשות להאריך בה עד כמה שהוא רוצה)

יְהִי רָצוֹן שֶׁלֹא תֵבוֹשׁ בַּעַל הַבַּיִת בָּעוֹלָם הַזֶּה, וְלֹא תִכָּלֵם לְעוֹלָם הַבָּא:

GOST DODAJE:

Yei racon šelo tevoš baal abayit baolam aze, velo tikalem leolam aba.

GOST DODAJE:
Neka bude Volja (Njegova) da se ne postidiš domaćine na ovom svijetu, i neka se ne posramiš u svijetu koji dolazi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License