Bio Bibliografija Predraga Fincija

Predrag Finci (Sarajevo, 1946.) pohađao Prvu gimnaziju, Dramski studio (kratko vrijeme se bavio glumom) i Filozofski fakultet u Sarajevu. Bio na studijskim boravcima u Parizu (kod Mikelea Dufrennea) i Freiburgu (kod Wernera Marxa). Magistrirao 1977., a doktorirao 1981. Predavao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je izabran za redovitog profesora na nastavnom predmetu Estetika. Od 1993. živi i radi u Londonu kao slobodni pisac i gostujući istraživač na University College London (UCL). Član je P.E.N.-a BiH, Društva pisaca BiH i Exile Writers Ink (London).

Predrag Finci je autor knjiga

Govor prepiski (Svjetlost, Sarajevo, 1980.),

Umjetnost i iskustvo egzistencije (Svjetlost, Sarajevo, 1986.),

Ishodište pitanja (Glas, Banja Luka, 1987.),

O nekim sporednim stvarima (Veselin Masleša, Sarajevo, 1990.),

Sentimentalni uvod u estetiku (u Sarajevskim zapisima, Buybook, Sarajevo, 2004.),

Pravo, stranputicom (u Sarajevskim zapisima, Buybook, Sarajevo, 2004.),

Poetozofski eseji (MCZM, Sarajevo, 2004.),

Umjetnost uništenog: estetika, rat i Holokaust, (Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2005.),

Priroda umjetnosti (Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2006.),

Tekst o tuđini (Demetra, Zagreb, 2007.)

Djelo i nedjelo: umjetnost, etika i politika (Demetra, Zagreb, 2008.)

Imaginacija, Izdanja Antibarbarus, 2009

ČLANCI: Apodiktičko i izvorno, Gradina. - ISSN 0436-2616. - God. 27, br. 3, (1990), str. 43-63

Web stranica Predraga Fincija: http://www.predragfinci.com/

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License