Bihalji Merin Oto

OPUS

Juriš u vasionu, Beograd 1936, London, Paris, Amsterdam, Stockholm; drugo izdanje naslovljeno Osvajanje neba, Beograd 1949.
Španija između smrti i rađanja, Beograd 1974, Zurich 1937, London, New York
Mala zemlja između svetova, koautor sa Lizom Bihalji, Beograd 1954, Sttutgart 1955, den Haag 1956, Budapest 1974.
Do viđenja u oktobru, Beograd 1947, Zagreb 1948, Ljubljana 1951.
Livnica, Beograd 1950.
Nevidljiva kapija, Beograd 1956.
Misli i boje, Beograd 1951.
Susreti sa mojim vremenom, Beograd 1957.
Savremena nemačka umetnost, Beograd 1955, London 1958.
Jugoslavenska skulptura XX veka, Beograd 1955.
Kosovski boj Petra Lubarde, Beograd 1955.
Naivna slika sveta, Koln 1959, Milano 1960, Paris 1960, London 1961, New York 1961.
Freske i ikone, Srednjovekovna umetnost u Srbiji i Makednoji, Beograd 1960, Munchen 1958, Bruxselles 1958, Malmo 1958, London 1960, New York 1958.
Prodori moderne umetnosti, Beograd 1962, Koln 1963, New York 1968.
Stećci, koautor sa Alojzom Bencem, Beograd 1962, New York 1962, Wien 1964, London 1962, Paris- Grenoble 1963.
Bogosav Živković (snovi i traume u drvetu), Beograd 1963, Baden-Baden 1963, London 1963, New York 1963.
Umetnost naivnih u Jugoslaviji, Beograd 1959,1963, Leipzig 1965, Munchen 1965, New York 1964, Bratislava 1964, Ljubljana 1965.
Graditelji modrene msili u literaturi i umetnosti, Beograd 1965, Budapest 1969.
Krsto Hegedušić, Prag 1965.
Gabrijel Stupica, Prag 1968.
Svet odozgo, Munchen 1966 (nemački i engleski)
Umetničko blago Jugoslavije (18 autora), Beograd 1969, Stuttgart 1972.
Kraj umetnosti u doba nauke? Stuttgart 1969, Bruxelles-Paris 1970, Beograd 1971.
Posle 1945-Umetnost našeg vremena (11 autora), Bruxelles-Paris 1969, Ljubljana, Beograd, Zagreb 1972.
Maske sveta, Betelsmann Gutersloh 1970, Beograd, Ljubljana, New York, London 1971.
Henri Rousseau, život i rad, Dresden 1971, zajedno sa Lizom Bihalji, Budapest 1973.
Marij Pregelj, Maribor 1970.
Mostovi sveta,prir. Lucern, 1971.
Naivni umetnici sveta, Ljubljana-Zagreb-Beograd 19701, Stuttgart, New York, London, Bruxelles, Verona 1971.
Jedinstvo sveta u viziji umetnosti, Beograd 1974.
Revizija umetnosti, Beograd…
Povodom stogodišnjice rođenja, članak u časopisu "Vreme": http://www.vreme.com/cms/view.php?id=363249
Tužna godišnjica jednog izdavača
http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Tuzna-godishnjica-jednog-izdavacha.lt.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License