Bibliografija Zaka Konfina

SKICA ZA BIBLIOGRAFIJU

(Prema eseju Brane Mitrovića Tri i po decenije književnog delovanja Žaka Konfina, »Naša stvarnost«, Leskovac, 1969)

PRIPOVETKE I HUMORESKE MOJI OPŠTINARI, Beograd, 1934, »Geca Kon«

LICA I NALIČJA, Beograd, 1936, »Geca Kon«

HUMORESKE, Beograd, 1941, »Geca Kon«

ROTARIJANCl, Beograd, 1953, »Jež«

LEKAREVE PRIČE, Beograd, 1953, »Narodna knjiga«

NOVE HUMORESKE, Beograd, 1960, »Minerva«

ROMANI:

MOJ JOCKO, Beograd, 1937, »Geca Kon«

MOJE JEDINČE, Beograd, 1952, »Prosveta«

100 GODINA — 90 GROŠA, Beograd, 1952, »Novo pokolenje«

Jesi li ti razapeo Hrista?, Beograd, 1968, »Jež«

DRAME PLAGIJAT

SIROTO MOJE PAMETNO DETE

ZAKLINJEM SE

U SREDU SE REGISTRUJEM

Krv nije voda
(takođe i pod nasiovom EKSPERIMENT)

ŠTRAJK U ZAROBLJENIČKOJ BOLNICI (takođe i pod naslovom REPATRIRCI) itd.

POŽURI DOKTORE! Priručnik za lekare i medicinare, a, vala, i za bolesne i zdrave

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License