Bejahad

Vladimir Salamon

BEJAHAD

U životu židovske, tj. jevrejske zajednice s prostora bivše Jugoslavije, bilo je u ovih, skoro sedamdeset godina nakon Drugog svjetskog rata, mnogo značajnih susreta, manifestacija i proslava. Povijest Židova ne samo s ovih prostora prepuna je nesretnih događanja i česta su sjećanja na sve te strahote, ali, eto, u po-slednjih sedamdeset godina, na ovim prostorima, Židovi/Jevreji žive dosta mirno i kroz susrete i mani-festacije pokušavaju sačuvati kulturnu baštinu, naslijeđe, ali i oplemeniti, obogatiti iste. Jedna od kulturnih manifestacija koja se pamti i koja još uvijek djeluje je Bejahad – Židovska kulturna scena. U formi festivala djelovala je 13 godina, od 2000. do 2012. godine. Ostavila je neizbrisiv trag svojim okuplja-njima i preko 300-tinjak Židova/Jevreja i njihovih prijatelja, tokom sedam dana, na obali Jadrana i uz prvorazredni program, uživali su od jutarnjih do kasnih večernjih sati. Stotine umjetnika prodefiliralo je scenom Bejahada sa svih strana svijeta i pružilo istinski kulturni doživljaj za sve prisutne. O svemu ovome svjedoče i časopisi i dokumentarni filmovi Bejahad koji su izuzetno uspješno dokumentovali dešavanja u Supetru, Hvaru, Opatiji i Puli! Časopis Bejahad, koji se publicirao jednom godišnje na hrvatskom i engleskom jeziku, na preko 200 stranica, pobrao je velika priznanja i doprinio afirmaciji Bejahada!

Recesija, koja je pogodila cijelu regiju, i njene negativne implikacije na kulturne projekte, zahtijevala je iznalaženje novih modaliteta djelovanja Židovske kulturne scene. Tako se sedmodnevna kulturna ma-nifestacija Bejahad, nakon 2013. godine, “seli” s obala Jadrana u Zagreb i transformira u niz trodnevnih događanja pod nazivom Bejahad u Zagrebu. Prvi takav događaj započinje trodnevnim programom Sarajevske jevrejske opštine, potom slijedi trodnevni program Beogradske jevrejske zajednice, zatim Berlinske, Bečke i Praške zajednice.
Sva događanja u Zagrebu organizirana su u suradnji sa pomenutim zajednicama i Bet Israelom, ali i u partnerstvu sa ambasadama zemalja iz kojih zajednica dolazi i sa različitim institucijama tih zemalja kao što su: Goethe Institut (Zagreb), Austrijski kulturni fo-rum (Zagreb), Balassi institut u Hrvatskoj, Centrum judaicum (Berlin) itd.

Uspjeh projekta Bejahad u Zagrebu, sada već osnaženog Bejahad – Židovska kultura u Evropi danas, ohrabrio nas je da nastavimo dalje, te u no-vembru 2014. godine u Zagrebu gostuje zajednica iz Budimpešte, koja se ubraja među značajnije u Europi, s programom koji uključuje predavanja, koncert, film i izložbu.
Publika je ponovo prisustvovala izvanrednim kulturnim ostvarenjima članova gostujućih zajednica i ponovo su gosti i domaćini imali priliku družiti se i uživati u zajedničkim trenucima. Brojni koncerti, izložbe, scenski nastupi, filmovi i predavanja svjedoče o privrženosti članova zajednica svojim korijenima, ali i želji da i društvo u kojeme živimo i radimo, vidi, čuje i upozna se s bogatstvom židov-ske/jevrejske kreativnosti i imaginacije. Naš cilj je da svi zajedno (bejahad) živimo bolje, ljepše, mirnije i da tolerancija i solidarnost krase svakodnevicu.

Jedan od noviteta projekta Židovska kultura u Evropi danas je i gostovanje zajednica grada Zagreba u drugim evropskim centrima i predstavljanje vrlo bogatog i vrijednog života ovdašnjih zajednica. Preliminarni program projekta Židovski Zagreb obuhvaća: uvodno predavanje Slavka Goldsteina; “Židovski filmski festival” kojeg će predstaviti Branko Lustig i Nataša Popović; koncert “Večer Alfija Kabilja” u izvođenju Alfija Kabilja, Radojke Šverko i Vladimira Babina; izložbu slika akademskih slikara, akademika Zlatka Boureka i Tonija Franovića; predstavljanje časopisa “Novi Omanut – prilog ži-dovskoj povijesti i kulturi” koji izlazi već dvadeset i jednu godinu i koji će predstaviti Vlasta Kovač; prezentaciju književnog opusa Jasminke Domaš i predstavljanje projekta Bejahad. Cilj je ponuditi takav program koji će garantirati vrijedan kulturni doživljaj. Prvo gostovanje Židovski Zagreb planirano je od 7. - 9. XI. 2014. godine u Sarajevu, a potom slijede gostovanja i u drugim evropskim centrima.

Eho svih ovih događanja u medijima Hrvatske, Austrije, Njemačke i drugih zemalja je vrlo pozitivan.

Brojne institucije i radne organizacije iz Hrvatske, kao i grad Zagreb, financijski potpomažu realizaciju projekta Bejahad - Židovska kultura u Evropi danas i doprinose uveliko razvoju tolerancije i solidarnosti, ne samo u Zagrebu, nego i mnogo šire. I gradovi, iz kojih dolaze zajednice, potpomažu financijski realizaciju projekta doprinoseći tako boljem međusobnom ra-zumjevanju i boljem zajedničkom životu.

Imamo još mnogo planova za budućnost, ali vremena su takva kakva jesu i u planiranju je potrebna skromnost, mudrost i strpljenje! Vjerujemo da pred nama stoje brojni uspješni susreti, na koje svi zajedno možemo biti ponosni, a Bejahd će i dalje motivirati i mobilizirati naše članove i prijatelje na nova stvaranja!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License