Bas Iznenada

Ovih dana je u Izraelu objavljena zbirka priča Ane Šomlo pod naslovom Baš iznenada na hebrejskom jeziku u Izdavačkoj kući PYUTIT. Knjiga sadrži 20 priča koje je 1996. godine objavila sarajevska Bosanska knjiga, a 2004. beogradska Prosveta pod naslovom Ponovo u Jerusalimu.
http://www.pyutit.com/news-view.asp?id=4070)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License