Balkanska Duga Koncert U Tel Avivu

BALKANSKA DUGA
KONCERT U TEL AVIVU

Pod naslovom “Balkanska duga – od opere do etno-muzike” u Tel Avivu je 20. novembra priredjen u Sali Muzeja Erec-Jisrael koncert povodom koga je u Izrael doputovala grupa izuzetnih umetnika – mecosoprani Jelena Vlahović i Tijana Grujić, pija-nistkinja Ljubica Grujić, članovi ansambla “Rene-sans” Veljko Nikolić i Žorž Grujić.
Koncert je priredjen u čast 75 godina osnivanja Udruženja Jevreja iz bivše Jugoslavije; 101. godi-šnjice grada Tel Aviva i 80. rodjendana Rut Žambo-ki, koja je otpevala svoju pesmu “Tel Avivu s ljubavlju”.
Rut Žamboki započela je svoju karijeru u subo-tičkoj opereti, a zatim je učestvovala u brojnim muzičkim emisijama Radio-Novog Sada i na mno-gim koncertima, organizovanim širom Vojvodine. Po dolasku u Izrael 1969. godine, Rut se uključila u operetski ansambl i stekla veliku popularnost kao solistkinja u “Knjeginji čardača” i “Grofici Marici”.
Ovaj koncert osmislili su Danilo i Milan Fogel, a mnogobrojna publika pozdravila je burnim aplau-zom njoj već poznate umetnike iz Beograda koji često nastupaju u Izraelu.

Dušan Mihalek

NEKAD I SAD Godina 1 Broj 6 Novembar/Decembar 2010

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License