Balfurova Deklaracija

Piše: Moric Papo, Jevrejski glas /26/ januar 2000. Ovde izneseno uz saglasnost autora.
Prvi Cionistički kongres održan je u Bazelu, 1897. g. Tada je donesen SRZ Bazelski program: "Cionizam ima zadatak da za jevrejski narod u Palestini stvori pravno utemeljenu domovinu". Da bi se realizovao ovaj program, bilo je potrebno mnogo umijeća, upornosti, diplomatske vještine, volje i ljubavi koje su cionistički aktivisti, predvođeni Teodorom Herz1om, ispoljili u svom nesebičnom djelovanju. Otpočelo je organizovano naseljavanje u Palestinu, otkupIjivala se zemlja, podizala naselja i stvarala zajednica koloniziranih Jevreja.
Uporan rad T. Herzla da zemlje saveznice prihvate Bazelski program imao je, nakon mnogo poteškoća, pozitivan ishod. Cionistička federacija priznata je kao faktor u međunarodnim odnosima, sa njom se računalo i pregovaralo o jevrejskim pitanjima.
Nakon dugogodišnjih pregovora sa najuticajnijim državnicima, duhovnim i vjerskim vođama, kao sa i drugim uticajnim ličnostima u svijetu, Teodor Herzl uspio je da engleska vlada, koja je imala protektorat nad Palestinom, prizna Bazelski program i o tome donese deklaraciju, koju je sastavio i potpisao ministar inostranih poslova Engleske lord A. Dž. Balfur, po kome je ova deklaracija dobila ime. Lord Balfur rođen je u Škotskoj 1848. g. a u parlament je ušao 1874. g. kao pripadnik Konzervativne stranke. Godine 1878. prisustvovao je Berlinskom kongresu kao sekretar premijera vlade Dizraelija, koji je bib Jevrejin. Punih 35 godina bio je član britanske v1ade, njen predsjednik i ministar inostranih poslova. U tom svojstvu je 2. novembra 1917. godine potpisao Deklaraciju kojom se priznaje pravo jevrejskom narodu da osnuje svoj dom u Palestini.
O tome lord Balfur zvanično obavještava Rotschilda:
"Dragi lorde Rotschilde,
Veliko mi je zadovoljstvo da Vam, u ime Vlade Njegovog Veličanstva, dostavim ovu izjavu o simpatijama za jevrejsko-cionističke težnje, koja je podnijeta Kabinetu i koju je on odobrio.
Vlada Njegovog Veličanstva prati sa naklonošću stvaranje nacionalne domovine jevrejskog naroda u Palestini i učiniće najveće napore da se olakša postizanje toga cilja…
Molim Vas da ovu izjavu saopštite cionističkoj federaciji". A. Dž. Balfur
Ovu deklaraciju prihvatili su saveznici, kao i mnoge druge zemlje u svijetu. Među prvim zemljama koje su prihvatile Deklaraciju bila je Kraljevina Jugoslavija. Balfurova deklaracija bila je izlaz za jevrejski narod, nakon strašnih i čestih pogroma, progona, ubijanja i uništavanja njihove imovine tokom srednjeg vijeka. I kada se očekivalo rješenje, do njega nije došlo. Sistematskom opstrukcijom međunarodne zajednice i Društva naroda onemogućavano je useljavanje Jevreja, preduzimavane su, a često i podžavane antisemitske i druge akcije, naročito u evropskim zemljama, što je, nažalost, kulminiralo istrebljivanjem evropskih Jevreja, kakvo od postanka čovječanstva nije bilo poznato i od kojeg se ni danas nisu oporavili.
Trebalo je proći 30 godina od Balfurove deklaracije do njene realizacije. Da je bilo drugačije i tokovi razvoja događaja bili bi drugačiji i manje pogubniji. / MP. /

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License