Bahajski Vrtovi

Ivan Ninić

Osmo čudo sveta

Bahajski vrtovi

Svetski centar bahajske vere nalazi se u Haifi. Kapela, arhiv, božanstveni vrtovi i fontane, na severozapadnoj padini Karmela, čine jedinstveni estetski doživljaj. Odatle se pruža pogled na haifansku luku.

Prisustvo Bahajaca u Haifi datira od pre 120 godina, ali tek početkom 20. veka su pripadnici bahajske vere počeli da kupuju zemlju u Haifi, uredjuju vrtove i grade mauzolej svome osnivaču. Ono što je danas izgrađeno daleko je raskošnije od ranijih vrtova, građeno je deset godina i uloženo 250 miliona dolara. Inauguracija sadašnjeg izgleda bahajskog centra bila je u maju 2001, a za publiku je otvoren mesec dana kasnije.

Ko su Bahajci? To pitanje nameće se svakom posetiocu tih raskošnih vrtova, 19 terasa, mermernih balustrada, sa mnoštvom skulptura, fontana, vodenih kanala sa reciklažnim sistemom, bezbroj leja, rasadnog drveća, jednostavno rečeno, jedno istočnjačko savršenstvo horti-kulture!

Bahai je šiitski ogranak islamske vere, nastao sredinom 19. veka u Iranu. Ubrzo se odvaja od islama i šerijatskog prava i deluje samostalno. Taj religiozni pokret osnovao je Sajid Husein Ali Nuri (1817-1892), znan kao Bahaalah, što znači Božja slava. Medju vernicima je bio poznat po nadimku Praiskonska lepota, što ukazuje da je esteska komponenta u veri Bahajaca igrala značajnu ulogu. Poslednji deo života Bahaalah je proveo u Akri (Aku) gde je napisao svoja najznačajnija dela, među kojima i Kitab i-aqdas (Najsvetlika knjiga) gde su izložena Bahaalahovi zakoni i uputstva.

Učenici Bahaalaha, pre svega njegov sin Abdelbeha, proširili su svoju religiju u Evropu, Ameriku i druge delove sveta. Centar pokreta je u Haifi, gde su sahranjeni Bahaalah i njegov učitelj Bab, duhovni preteča bahajskog pogleda na svet.

Cilj ove religije je poboljčanje uslova ljudskog života. Ona propoveda jedinsvo svih rasa. Zalaže se za ravnopravnost polova, svetski mir, savetuje vernicima da ne služe vojsku, uklanjanje siromaštva, za svetsku vladu, međunarodni sud pravde i jedan međunatodni jezik.

Organizacija Bahajaca počiva na lokalnim savetima, a najviše telo je Svetska kuća pravde. Tumačenje doktrine vrši Čuvar Božje stvari.

Hramovi Bahajaca su građeni širom sveta, a najveći je u Vilmetu, na jezeru Mičigen u državi Ilinois, u Sjedinjenim Državama.

Most

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License