Babic Goran

POSLEDNJI JEVREJIN SA KOSOVA
MLIJEČNA STAZA, ORBIS LACTEUS, VIA LACTEAodlomak iz knjige Samo ti, sinko radi svoj posao, Zapisi 1999, Gorana Babića. Sa ljubaznim dopuštenjem pisca iznosim ovaj deo koji je najbolje napisano napisano literarno delo o Šoa/Holokaustu na našem jeziku

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License