Autenticna Angazovanost

Sećanje na zločin, 2002 U raj, 1984

Sava Stepanov

Autentična angažovanost

Moja saradnja s Andrejom Tišmom traje dugo, sećam se njegove samostalne izložbe još po dolasku sa praške Akademije, 1976. godine. Već tada u njegovom stanu video sam radove koji su bili bliži konceptualnoj umetnosti nego tradicio-nalnom crtežu ili slikarstvu. Od tada, sve do danas Tišma kontinuirano razvija jedan odnos u kome je njegova umetnost autentično angažo-vana. O bilo kom mediju da je reč, Tišma iznalazi personalni stav i određuje se prema događajima u svetu i vremenu u kome živi. Najviše smo sarađivali povodom njegovih radova iz deve-desetih i posle 2000. To su radovi gde je on već zreo umetnik koji s iskrenom umetničkom strašću ali racionalno reaguje na događaje u svetu i koristi nove medije da bi obrazložio svoj odnos i dao kritički sud. Jer Tišma nije od onih što samo dokumentuju ono što dožive i ono što vide, on redovno izražava svoj odnos. I redovno je to kri-tički odnos prema fenomenu koji tog momenta, kada se on time bavi, dominira na svetskoj sceni ili u svakodnevnom okruženju koje živimo i preživljavamo. Nezaboravan je njegov rad “Kola-teralne štete” i to je jedan od upečatljivijih doživljaja u mojoj kritičarskoj karijeri. Radili smo 2001. izložbu “Fatalne devedesete”, moj deo postavke bio je u dvorcu u Sremskoj Kamenici, a Tišma je bio u mom izboru. On je izložio seriju od sedamnaest printova na kojima su bili prika-zani glavni gradovi NATO zemalja kako bi izgledali da su bili bombardovani. Posle otva-ranja, otišli smo na zakusku u neki restoran i tamo gledali direktan prenos 11. septembra, avione kako se zabijaju u dve zgrade Svetskog trgovinskog centra u Njujorku. Ono što je Tišma anticipirao, to se, na neki način, pokazalo istini-tim upravo tog dana kad smo otvorili izložbu. Dakle, jedna totalna anticipacija sleda događaja na globalnom nivou bila je moguća i pokazala se stvarnom u njegovoj umetnosti.
Tišma je, po meni, i najznačajniji naš umetnik koji se bavio problemima tranzicije i koji je tu tranziciju shvatio sasvim intimistički, sasvim ljudski, personalno. Zbog toga sam izlagao njegove radove gde god sam mogao, i gde god sam ih izlagao bio sam izuzetno ponosan i zado-voljan, jer posetioci su ljudski reagovali na njih, što je za konceptualnu umetnost poseban sen-zibilitet.
U ovom trenutku Tišma je umetnik u punoj stvaralačkoj zrelosti i zbog toga se veselim sva-kom novom rezultatu iz njegove umetničke radionice.

(Emisija “Plavi krug”, RTV, 19. 4. 2012)

Prijatelji,1984
Biografija

Andrej Tišma rođen je 1952. u Novom Sadu, Jugoslavija. Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Pragu, Čehoslovačka, 1976. Samostalno izlaže od 1972. (Novi Sad, Beograd, Njujork, Milano, Seul, Minhen, Napulj, San Francisko, London, Budimpešta, Tokio, Bremen), a od 1969. je učestvovao na preko 600 zajedničkih izložbi u zemlji i oko 40 zemalja sveta.
Bavi se konkretnom poezijom, mejl-artom, pečatnom umetnošću, fotografijom, performansom, elektrografikom, video-artom, veb-artom i muzikom. U međunarodni pokret mejl-arta uključio se 1974. Autor je i organizator desetak međunarodnih mejl-art projekata i dve mejl-art monografije ("Privatni život", 1986. i "Priroda daje…", 1992), kao i monografije telefaks umetnosti ("FAX HeART", 1995). Objavljene su mu dve knjige vizuelnih radova ("Alter - alternativni radovi 1972-1982", 1987. u Vršcu i "Andrej Tisma", 1996. u San Francisku). Osnovao je Institut za širenje ljubavi 1991. i pokrenuo časopis "Ljubav/Love". Bio je gost predavač na Institut des Hautes Etudes en Arts Plastiques u Parizu 1991. Pokretač je kampanje "Embargo Art" 1992. i organizator Antiembargo kongresa umetnika 1992. u Sremskim Karlovcima. Autor je veb sajta “Spirit Art”, vodiča kroz prošlost, sadašnjost i budućnost nematerijalne, mentalne i duhovne umetnosti (u saradnji sa Arleen Hartman) 2005.
Kompjuterskom grafikom se bavi od 1996, a Internet umetnošću od 1997. Tišmini internet radovi uvršteni su u kolekcije: Net Art Idea Line, Whitney Museum Of American Art, Njujork, SAD; Rhizome Artbase, Njujork, SAD; Net Art Guide, Štutgart, Nemačka; Net Art Collection - Irish Museum Of Modern art, Dablin, Irska. Učesnik je festivala Ars Electronica, Linc, Austrija.
Digitalnu muziku počeo da radi 2003, najpre kao zvučnu pozadinu za svoje video radove, a od 2006. kao samostalnu izražajnu formu. Svoje javne muzičke nastupe u Novom Sadu imao je u Kafe-klubu „Izba“ (2006), „Studiju M“ (2007), Malom likovnom salonu (2008), Master centru (2009) i Pozorištu mladih (2010). Muzika mu je emitovana u galerijama i na radio stanicama u Beogradu, Novom Sadu, Beču, Londonu, Jerusalemu, San Francisku, Pasadeni. SKC Novog Sada objavio je njegov muzički CD “Globalist Drive” 2010. godine.
Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije (sekcija proširenih medija), Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (AICA), Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine (teorija i kritika) i Međunarodnog udruženja pisaca i umetnika (IWAA sa sedištem u Blaftonu, SAD).
Likovne kritike i eseje objavljuje od 1976. u brojnim listovima, časopisima, na radiju i televiziji (preko 1.600 bibliografskih jedinica) u zemlji i inostranstvu (Francuska, SAD, Italija, Belgija, Nemačka, Brazil). Od 1981. do 2008. radio je kao likovni kritičar novosadskog lista "Dnevnik". Objavljena mu je knjiga kritika i eseja "Druge te(rit)orije", 1992. u Sremskim Karlovcima, zbornik tekstova o umetnosti 1996. u San Francisku, monografija "Sublimni objekti - primeri likovne umetnosti u Jugoslaviji na kraju 20. veka", 2002. u Novom Sadu i “Interfejsi bezgraničnog – Digitalna i internet umetnost na prelazu milenijuma”, 2008. u Novom Sadu .

Realizovao je nekoliko autorskih izložbi: "Alternativa NS83", 1983. u Novom Sadu, "Umetničko-etičko", 1988. u Somboru i Novom Sadu , "Sublimni objekti", 2003. u Novom Sadu, "Outdoors - Međunarodna izložba digitalne umetnosti", 2004. u Novom Sadu, a od l984. do 1999. dvadesetak međunarodnih tematskih mejl-art i telefaks izložbi širom bivše Jugoslavije i u Kanadi. Bio je selektor Oktobarskog salona u Beogradu 1996. i izložbe "Kritičari su izabrali" u Beogradu 1998.

Nagrade

1995. Nagrada Međunarodnog udruženja pisaca i umetnika (IWAA), Bluffton, SAD
1995. Godišnja nagrada Centra za vizuelnu kulturu "Zlatno oko", Novi Sad
1999. Godišnja nagrada "Artmagazina", Novi Sad
2004. Godišnja nagrada "Zlatni malter", Galerija "Podrum", Novi Sad
2005. Godišnja nagrada Centra za vizuelnu kulturu "Zlatno oko", Novi Sad
2007. Godišnja “Nagrada planete Zemlje”, Scena svih kreativnih, Novi Sad
2010. Godišnja nagrada “Porodica bistrih potoka“, Beograd

Pod pseudonimom Andrej Živor od 1976. objavljuje poeziju i prozu, a od 1980. objavio je trinaest knjiga u Jugoslaviji, SAD i Francuskoj. Član je Društva književnika Vojvodine od 1981.
Objavljene knjige poezije: "Dokument", Matica srpska, Novi Sad, 1980; "Ponašanje", Stražilovo, Novi Sad, 1981; "Reklamni panoi", Matica srpska, Novi Sad, 1983; "Brondogvas", Razvigor, Užička Požega, 1987; "Quadro de avisos"", International Writers and Artists Association, Boulder, Colorado, SAD, 1988; "Billboard Poems", University of Colorado, Boulder, Colorado, SAD, 1988; "Panneaux pubricitaires", La Page et la Plume, Paris, Francuska, 1994; "Apaurin", Zajednica književnika Pančeva, Pančevo, 1996; "Svi u prirodu", Prosveta, Beograd, 1999; "Reklame besmrtnosti", Orpheus, Novi Sad, 2006.
Knjige proze: "10", Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1982; "Za laku noć", Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1989. Priredio pesničku antologiju: "Pitanje života - ekologija u poeziji savremenih novosadskih pesnika" (sa D. Matovićem), Gradska biblioteka, Novi Sad, 1994.
Živi u Novom Sadu gde radi kao urednik za digitalnu umetnost i kulturu u Kulturnom centru. Adresa:
Modene 1, 21000 Novi Sad.
Internet prezentacija: http://atisma.com

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License