Arsa Milatovic

ARSA MILATOVIĆ
Jugoslovenski revolucionar i visoki funkcioner govori nam o prvom susretu sa Josipom Tajtelbaunom doktorom iz Prizrena za koga kaže "da je bio čovek fine naravi, vrlo komunikativan, pošten i human. Oniskog je rasta bio. Vrlo živahan. Proćelav sa dugom belom vlasi. Nosio je naočare. Među logorašima bio je vrlo omiljen i najbolji šahista od svih.
Tada sam prvi put u životu video kako se igra simultanka koju je doktor igrao sa više njih i sve ih je pobedio pa i jednog pravnika koji je imao prvu kategorju. Doktor Josip Tajtelbaum bio je sa mnom u logoru Prezi koji su obezbeđivali italijanski vojnici. U ovom logoru su nas zadržali oko dva meseca. Kasnije su nas rasporedili po ostalim mestima. Političke krivce su oterali na ostrvo Ponce u Tirenskom moru gde smo bili konfinirani. Ostali zatvorenici su oterani za Puku koja se nalazi između Skadra i Ljume, a jedan deo je sproveden ulogor Uistika prema Siciliji. Tada smo se i rastaii i samo znam to da je 1944. godine oteran u Nemačku u logor i da je tamo umro. Logor Preza bio je udaljen od Tirene nekih 20 kilometara.”

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License