Aron Albahari

Sa zadovoljstvom informišem da se radovi na "Jevrejske teme" sada mogu pratiti i čitati, i u formi elektronske knjige na donjem sajtu:
http://en.calameo.com/search.php
Po ulasku na sajt, u odrednici "Search" treba ukucati Albahari (enter), gde se potom u nizu od 2 do 12 pojavljuju naslovnice navedenih radova, u koje se ulazi odabirom "mišem" samog rada, a duplim enterom otvara se rad za čitanje po stranama, u formi knjige (brošure). A.A.

SAJT ARONA ALBAHARIJA SA INTERESANTNIM I KORISNIM RADOVIMA IZ JEVREJSKE TEMATIKE

PAPA JOVAN PAVLE II I JEVREJI

ZNAMENITI JEVREJ ARAPSKE ŠPANIJE

VREMEPLOV KROZ “SEFARDSKI” SVIJET
350-ta godišnjica povratka Jevreja u Englesku
SAD - 350 godina života Jevreja u SAD-u

ISTORIJSKO–VERSKE RAZLIČITOSTI ZNAČAJA I VAŽNOSTI JERUSALEMA ZA JEVREJE I ARAPE

REALIZACIJA PROJEKTA Evropski Dan Jevrejske Kulture
"SARAJEVSKA HAGADA KAO INSPIRACIJA"

EVROPSKI DAN JEVREJSKE KULTURE U SRBIJI 2009.

Koordinator: Aron Albahari

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License