Arkadija Mit I Stvarnost

Zoran Andrić
Arkadija - mit i stvarnost

Arkadija, izvorno planinski proplanak na grčkom poluostrvu Peloponezu, javlja se već od helenističkog doba kao idilično mesto u prirodi u kojoj čovek i životinja skladno žive. Taj mit je nebrojeno puta variran u književnosti, umetnosti, muzici i pozorištu. Počev od 18. veka pojam arkadije je mesto idealne žudnje i nostalgije povlašćenog sloja inteligencije koja se nalazi na prosvetiteljskom putovanju. Pritom je izvorna isto-rijska semantika tog pojma kao realna stvarnost pasto-ralnog životnog prostora sistematično potiskivana odnos-no jednodimenzionalno estetizovana.
Taj kultrni istorijski paradoks uočila je autorka Barbro Sentilo Fricel, napisavši kulturnu istoriju tog pojma - Barbro Santillo Fritzel: Arkadien. Mythos und Wirklich-keit (Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, 2009).
Osnovna težnja autorke bila je da u žižu stavi antičku kulturu i sadržaje ne tako davno iščezle pastirske kulture koja je sprezala agrarni način života u kojoj su konji i krave, ovce i koze bile samorazumljivi sastavni deo stvarnosti. Autorka je mišljenja da nijedna druga živo-tinja nije imala veći značaj u istoriji čovečanstva no što je to slučaj sa ovcom. Jednostavni resursi - poljana sa sočnom travom - kao produkciona platforma za meso, mleko, vunu i sve što se iz njih može proizvesti čine je jedinstvenom.
Domestikacija ove životinje otpočela je pre devet milenijuma na Bliskom istoku, da bi bila preuzeta u Grčkoj i srednjem Mediteranu. Autorka, koja je ujedno i direktorka Swedish Institut u Rimu, koncentriše se na Italiju, ili još konkretnije, na odnose u Apuliji. Da bi se stado krava, ovaca ili koza sa jednog kraja zemlje na drugi transportovale, neophodna je bila politička sta-bilnost celokupne teritorije. Značaj soli i vegetitivnih formi, protok vode i stočnih pijaca minuciozno su rekon-struisani. Iznenađujuće je saznanje da je Tivoli najpre bio stočna pijaca ili da je Herakle najpre bio bog zaš-titnik italijanskih pastira i stočara. Termalni izvori bili su, kao što arheološki napisi potvrđuju, ne samo hu-mano-medicinski, već su upotrebljavani i u veterinarske svrhe.
Ova specijalistička studija deluje na prvi pogled demitologizujuće, dekonstruišući mit o Arkadiji. Možda je ona pre prosvetiteljsko štivo o vanliterarnim izvorima pastoralne poezije, podsećajući nas da je naša predstava o arkadijskoj idili bila lišena tog agrarno-biološkog as-pekta. Otrežnjujuća studija koja privodi reviziji nazore o pastoralnoj idili Arkadije.

Barbro Santillo Fritzel: Arkadien - Mythos und Wirklichkeit, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, 2009.
Danas

LAMED, Broj 8, Avgust 2010

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License