Anaf Marko
IMG_0070.jpg

Za vreme okupacije u Beogradu je stradalo 12.000 Jevreja. Jedan od retkih preživelih, d.r Marko Anaf, napisao je potresnu priču o tome kako se više od četrdeset' meseci skriva u skloništu svoje kuće na Neimaru. Petnaest dana agenti Specijalne policije vršljali su u kući, pretraživali je od podruma do tavana, rušili zidove, ali nisu uspeli da otkriju dr Anafa i njegovu majku, sklupčane u malom bunkeru, bez vode, hrane… „Tajna mansarde na Neimaru", nije samo dragoceno svedočanstvo o surovosti jednog vremena već i izuzetna proza, višeslojna i višeznačna, koja jednu ličnu dramu simbolično predstavlja kao tragediju beogradskih Jevreja. I — razume se — ne samo njih!

BELEŠKE O LIČNOSTIMA KOJE SE POMINJU U KNJIZI

SPISAK SKRAĆENIH IMENA I NADIMAKA

Pogovor (Ana Šomlo - ISTINITA ŽIVOTNA PRIČA)

SADRŽAJ

Predgovor

Uvod

Pokrajinski komitet u kući

Prekretnica — 22. juni 1941. godine

1942. godina

1943. godina do provale

1944. godina

BELEŠKE O LIČNOSTIMA KOJE SE POMINJU U KNJIZI

SPISAK SKRAĆENIH IMENA I NADIMAKA

Pogovor (Ana Šomlo - ISTINITA ŽIVOTNA PRIČA)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License