Amos Oz Kako Izleciti Fanatika

Filip David
Amos Oz
Kako izlečiti fanatika

Amos Oz
Amos Oz

Tragedija bliskoistočne krize leži u sukobu “isprav-noga sa ispravnim”. Loša istorijska iskustva razdva-jaju dva sukobljena naroda umesto da ih zbližavaju. Ljudski odnosi u mnogim su slučajevima sazdani na paradoksima, na apsurdima, a ne na stvarnim među-sobnim interesima. Amos Oz piše vrlo jednostavno, ali i vrlo istinito. On je istinit, mudar i uverljiv svedok složenih i katkad vrlo komplikovanih odnosa u kojima se nađu ne samo pojedinci nego i čitavi narodi. Glavna odbrana od fanatizma je humor. Ne cinizam, ne sarkazam, nego ona zdrava vrsta humora koji deluje lekovito. Ne nailazimo često na tekstove koji na tako neposredan način govore o različitim stvarima kao što su vlastita biografija, sticanje i gubljenje identiteta, zamke fanatizma, opasnosti netolerancije, snaga mržnje, odnos žrtava i tlačiteljâ. Amos Oz živi ispod samog vulkana zamršenih i složenih arapsko-izraelskih odnosa. Dok govori ili piše, čini to na temelju vlastitog iskustva. Njegovi roditelji proživeli su gorko iskustvo jevrejskog stradanja u Evropi. Njegovo iskustvo je iskustvo dečaka koji iznova gradi svoj identitet i identitet zemlje u kojoj živi, na vrućem i nemirnom palestinskom tlu. Odrasta između ljubavi i mržnje, fanatizma i nužnosti tolerancije. Njegovo sazrevanje kao pisca teče uporedo sa poimanjem i razumevanjem situacije u kojoj odrasta. Pa se tako od dečaka koji je saučesnik jevrejske intifade razvija u svetski poznatog pisca koji se zalaže za mir i sporazum sa Palestincima.

Na pitanje gde su koreni raznih nesporazuma koji prerastaju u teške tragedije i dugotrajnu mržnju, Oz poručuje kako odgovora ima, ali oni nisu jednostavni. Svakom odgovoru prethodi razumevanje. Bez razu-mevanja događa se da “okupirani postaje okupator, potlačeni može postati tlačitelj, dojučerašnja žrtva može lako postati nasilnik, kako se lako uloge mogu zameniti”. Poznajemo taj svet o kojem piše Oz. To je i naš svet, koliko i njegov. Začas plane mržnja, hranjena fanatizmom starijim od bilo koje religije, starijim “od bilo koje države ili vlade ili političkog ustrojstva… od bilo koje ideologije ili vere na svijetu”. Ozova porodična istorija sazdana je na “neuzvraćenoj ljubavi”. Njegovi roditelji bili su Evropljani prognani iz Evrope. Oni koji su je napustili živi mogli su se smatrati sretnima. Pitanja pripadnosti, izneverenih osećaja, klackalica između ljubavi i mržnje, nostalgija za Evropom, to su osećaji koji su obeležili generaciju očeva i majki. Amos je odrastao u podeljenom Jeru-salimu, gradu u srcu dvostruke tragedije, dva naroda slične patnje, Palestinaca i Jevreja, dugog, teškog sukoba sa krvavim posledicama. Amos Oz imao je “profesionalnu deformaciju” da se “stavlja u kožu drugih”. “U mom svetu”, veli on, “reč dogovor ima isto značenje kao i reč život. A tamo gde je život, tamo su i dogovori. Suprotnost dogovoru nije čestitost, suprotnost dogovoru nije idealizam, suprot-nost dogovoru nije odlučnost ili predanost. Suprotnost dogovoru je fanatizam i smrt.” Tragedija bliskoistočne krize leži u sukobu “ispravnoga s ispravnim”. Loša istorijska iskustva razdvajaju dva sukobljena naroda umesto da ih zbližavaju. Ljudski odnosi u mnogim su slučajevima sazdani na paradoksima, na apsurdima, a ne na stvarnim međusobnim interesima. Amos Oz piše vrlo jednostavno, ali i vrlo istinito. On je istinit, mudar i uverljiv svedok složenih i katkad vrlo kompli-kovanih odnosa u kojima se nađu ne samo pojedinci nego i čitavi narodi. Glavna odbrana od fanatizma je humor. Ne cinizam, ne sarkazam, nego ona zdrava vrsta humora koji deluje lekovito. Amos Oz pripada sve ređoj vrsti intelektualaca koji lokalne vrednosti i interese razmatraju u okviru univerzalnih vrednosti i interesa. Opšte izvire iz pojedinačnog i pojedinačno iz opšteg. Razmišljajući o drugima Amos Oz razmišlja i o sebi. Poznat vam je onaj fini, uzbudljivi osećaj nakon što ste pročitali tekst za koji biste voleli da ste ga vi sročili, da ste sposobni, da znate pisati tako uverljivo, tako jasno, tako precizno. I sa takvom lakoćom. Taj osećaj imao sam čitajući ove zapise Amosa Oza. I sa najvećim ih zadovoljstvom prepo-ručujem čitaocima.

Ozova knjiga
Ozova knjiga

Ozovo predavanje u Australiji:

http://blip.tv/slowtv/israel-peace-war-and-storytelling-amos-oz-5456017

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License