Alkalaj Dr Solomon

Solomon Alkalaj
Sin beogradske jevrejske mahale, doktor Solomon Alkalaj64 je jedan od najsvetlijih likova Srba mojsijevaca koji su u svojoj ličnosti skladno spajali srpsko rodoljublje s jevrejskim. Vanrednim osobinama duha i karaktera, Alkalaj se istakao požrtvovanjem i čovekoljubivim radom i kao Jevrejin i kao Srbin, neumorno služeći idealima čovečnosti, i u miru i u ratu. Kao lekar u srpskoj vojsci, on je bez dana odmora radio kroz sve ratove za narodno oslobođenje i ujedinjenje od 1912. do 1918, izlažući se svim opasnosti-ma i čineći najveće napore na vojnim dužnostima. Takođe se istakao kao odličan organizator na medicinskom polju, kao stručni pisac, javni radnik i filantrop. U balkanskim ratovima 1912-1913. godine, kao trupni lekar Jedanaestog pešadijskog puka, bio je u svim borbama, a požrtvovanim radom stekao je simpatije cele divizije.
„U svetskom ratu kao sanitetski major postavljen je za komandira divizijskog zavojišta Šumadijske divizije prvog poziva U ovom ratu, u kome su tegobe i štrapaci bili desetostruko veći nego u balkanskom, na njega je pao kudikamo veći teret nego u onom iz 1912-1913. godine… Solomon je bio u svim borbama, na Ceru, Gromadi i Pro-uplju. Prelazeći preko Albanije uspeo je da povede sa sobom i da sačuva veliki broj svoga osoblja i znatan skupocen sanitetski materijal, tako potreban za vreme povlačenja po albanskim gudurama Savestan do krajnosti kao vojnik, on je jedan od retkih lekara koji je ceo svetski rat proveo ne tražeći ni jednoga dana odsustva, mada je 1915. godine platio svoj tribut teškoj epidemiji tifusa, koji je bio uzročnik njegove docnije teške srčane bolesti od koje je pre vremena umro. Često je bio nadomak mitraljeske vatre i topovskih zrna i kao pravi junak po urođenoj svojoj hrabrosti neustrašivo je gledao smrti u oči. O tome postoje mnogobrojna spontana svedočanstva njegovih ratnih drugova Na Solunskom frontu postaje šef poljske bolnice Šumadijske divizije i tu ostaje do kraja svetskog rata Posle proboja Solunskog fronta forsiranim maršom sa svo-jom jedinicom ide od Soluna do Temišvara, preko neprohodnih i razrivenih putova"
Posle rata razvija mnogostruku delatnost: „Loža Srbija, Jevrejska sefardska opština, Beogradska sefardska organizacija i Savez jevrejskih opština bili su teren njegove nenadmašne radljivosti." Zapaženo je učestvovao u svim svetskim jevrejskim manifestacijama i sarađivao sa jevrejskim vođama u Jugoslaviji, Londonu i Palestini. Njegovim trudom kao predsednika Jevrejske sefardske opštine, po-dignut je veličanstven spomenik palim ratnicima Jevrejima na Sefardskom groblju u Beogradu. Tim je vidno obeležen danak u krvi koji su srpski Jevreji dali otadžbini, verno je služeći za vreme svih ratova
„Solomon Alkalaj je u svojoj ličnosti izvrsno spajao i sintetizovao za mnoge ljude teško shvatljivu dvojnost koja odlikuje modernog Jevrejina: da vršeći najsavesnije svoju dužnost prema zemlji u miru i ratu - ne tražeći nikave nagrade ni priznanja - ostane isto tako dobar i primeran Jevrejin u nacionalnom i verskom pogledu."
Solomon Alkalaj ostavio je svojim drugovima testament koji predstavlja vanredno plemenito svedočanstvo jevrejskog i srpskog rodoljublja i čovekoljublja za koji Aron Alkalaj kaže da „spaja u sebi oba Solomonova ideala: Jugoslaviju i Cion". Taj testament stavljen je kao moto ovoj knjizi.

Iz knjige JEVREJI ZA SLOBODU SRBIJE 1912-1918
BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License