Albahari Rasela

Mr RAŠELA ALBAHARI

Mr Rašela Albahari radila je kao farmaceut-saradnik u apoteci u Tuzli kod mr Muradbega Jusufbegovića, odakle je sa detetom odvedena u logor aprila 1942. Otada joj se gubi svaki trag.
Rašela je još kao student u Zagrebu bila organizovana, a njena braća kao gimnazijalci borili su se u Španiji.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License