Albahari Avram

Mr AVRAM ALBAHARI

Mr Avram Albahari rođen je 1904. u Požarevcu od oca Lazara, u narodu popularno nazvanog „Laza-špediter". Osnovnu školu i sedam razreda gimnazije svršio je u Požarevcu, a VIII razred i ispit zrelosti u Beogradu, u Prvoj muškoj gimnaziji šk. god. 1923/24.
Na apotekarskoj praksi bio je u Beogradu u apoteci Delini. Položio je tirocinium 1926. g., a studije završio u Zagrebu krajem 1928.
Radi u apotekama u Beogradu, a 1. marta 1934. dobija dozvolu za osnivanje apoteke u Selevcu, gde je bio do 1939. Budući da apoteci nije mogao da obezbedi opstanak, zatvara je, a inventar prenosi u Požarevac.
Godine 1939. osniva drogeriju u Beogradu pod nazivom „Alba" u ulici Kralja Petra (sada 7. jula).
Po dolasku okupatora 1941. vratio se sa vojne dužnosti u Beograd i bio sa drugim Jevrejima odvođen na razne prinudne radove. Jednog jutra, početkom juna 1941, Nemci su ih postrojili na ,,Tašmajdanu" i svakog šestog streljali. Tako je završio život Avram Albahari.
Po mentalitetu bio je sav „Požarevljanin", druželjubiv, muzikalan. Naročito je lepo pevao, i za vreme studija u Zagrebu učio je pevanje kod onda poznatog profesora Marka Vuškovića. Bio je član akademskog društva „Balkan" i putovao sa društvom kada je priređivalo koncerte. Prilikom posete nekih delegacija često je uz klavir pevao naše narodne i umetničke pesme.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License