Akcija Skidanja Znakova Mrznje Nezavisna Inicijativa Mladih

Tko radi Akciju?
Nezavisna Inicijativa Mladih Brestje
U "Nezavisnoj Inicijativi Mladih Brestja" nalaze se ponajviše mladi kojima je cilj uljepšavanje svog kvarta i pokazivanje snage te želje sudjelovanja mladih u kulturi našeg kvarta. Želimo pokazati da svojim životom u Brestju možemo biti oslonac i oni na koje se može računati. Zbog toga i uz potporu Ane Kovačić (predsjednica KUD Staro Brestje), Pavla Špelića i sestra Pukšec odlučili smo oformiti Nezavisnu Inicijativu M.B. kako bi maknuli znakove mržnje sa zidova naših ulica. Inicijativu vode Petar Vukelić, Sead Kartal, Ivana Pukšec, Robert Pukljak, Franjo Piškur, Dora Drašković, Goran Rački, Marko Špoljarić, Vanja Klešin te u njoj sudjeluje oko dvadeset do trideset mladih. Želja nam je znakove mržnje maknuti sa objekta važnih za naš kvart i zamjenit ih sa simbolima našeg kvarta, grada i zemlje.
Što radimo?
Organiziramo akciju skidanja nacističkih, antisemitskih i rasističkih grafita sa zida bivše kapelice (Ulica Narcisa 26, Sesvete 10360). Objekt sa kojeg se skidaju rasistički znakovi od 15.1.1977 odlukom svećeničkog vijeća i Prvostolnog Kaptola zagrebačkog te kardinala Kuharića stanovništvu Brestja služio kao sakralni objekt i župni ured. Taj objekt korišten je od pučanstva u njihovom duhovnom životu do 1995.g. kad zbog velikog povećanja stanovništva dolazi do potrebe izgradnje nove i veće župe. Isti objekt nalazi se u samom srcu Brestja uz osnovnu školu i dječji vrtić te na tom mjestu nezaobilazna je točka pokraj prolaze svih obitelji sa djecom.
Kultura grafitiranja je nešto drugo od toga da se na javne objekte stavljaju uvredljivi znakovi, ona u rukama umjetnika može biti produktivna za cijelu zajednicu. U zajedničkoj akciji na mjesto gdje su stajale svastike staviti ćemo grbove grada Zagreba i Sesveta kako bi vratili ugled i sjaj staroj kapelici. Time želimo pokazati kako se lokalpatriotizam i ljubav prema svome kvartu, gradu ili zemlji može pokazati kroz nešto što može biti produktivno za cijelu zajednicu.
Gdje ćemo napravit akciju?
Ime Brestje prvi put se spominje godine 1217. u darovnici hrvatsko-ugarskog kralja Andrije zagrebačkom prepozitu Cirijaku (terram quas Baran decanus…, tera Brest). Iz stoljeća u stoljeće dalje nailazimo na to ime: Kaptol stolnobiogradski izvešćuje o reambulaciji posjeda koje je stekao darovanjem ili kupnjom 1328.god spominjući i … Brezth, a 1334.g. Selo Brestje se spominje i u Statutu Zagrebačko Kaptola koji 1481.g. Zamjenjuje tlaku za novčanu daću kmetovima u Brestju. Godine 1531. selo Brestje ima 12 kmetova, 1598.god. Prema popisu domaćinstva kmetova, u Brestju su nastanjena 4 kmeta: Franjo Skulia, Andrija Sučić, Ivan Kovač i Đuro Stanković. Broj stanovnika vrlo polagano raste i 1830.g. Kada se Brestje spominje kao selo župe Sesvete ima 69 stanovnika katoličke vjere. Od tada kroz svakih 50 godina dolazi do četverostrukog povećanja populacije i u zadnjih trideset godina kad zbog doseljavanja i jednog od najvećeg pronataliteta u Hrvatskoj dolazi do povećanja populacije za 20 puta. Važno je spomenuti da u Brestju danas žive 9 različitih nacionalnih skupina koje žive mirno u suživotu te znakovi fašizma i mržnje ne dolikuju da se nalaze na našim zidovima.
Zahvaljujemo sponzorima i podupirateljima:
Ritam Boje
SO-HSS
FM-SDP

Robert Pukljak
UMA
Igor Vukobratović
Plats: Brestje, Sesvete, Zagreb
http://www.facebook.com/home.php#/album.php?aid=2032181&id=1159265140

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License