Adanja Isak

Mr ISAK ADANJA

Mr Isak Adanja rođen je 1903. god. u Beogradu. Maturirao je u Prvoj beogradskoj muškoj gimnaziji šk. god. 1922/23. Apotekarsku pripravničku praksu obavio je u Beogradu u apoteci mr Save Mrcajlovića. Tirocinium je položio u Beogradu, a studije završio u Zagrebu šk. god. 1926/27. Po odsluženju vojnog roka bio je na vežbi kao đak narednik u barutanskom bataljonu zavoda „Obilićevo" kod Kruševca, a zatim je proizveden u čin apot. poručnika.
Kao farmaceut saradnik radio je po beogradskim apotekama, a god. 1939. osniva drogeriju na Terazijama, u palati Assicurazioni
Generali.
1941. odlazi na vojnu dužnost i po kapitulaciji vraća se u Beograd. Odveden je zatim od Nemaca i otada mu se gubi svaki trag. Nemamo podataka kada je i gde stradao.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License