Abravanel Pirot

Prvi Abravanel za koga znamo je JEHUDA LEON DON ABRAVANEL, oženjen sa Rahel. Deca:
1. Nisim don Abravanel (1861-1843) i supruga Reyna ćerka Benciona Konfina (Imao je 15 godina kad se oženio a ona 13)
2. Ašer don Abravanel (1878-1943 Treblinka)
3. ćerka (udata za stranca)
4. ćerka (udata za stranca)
5. ćerka (udata za stranca)
Nisim don Abravanel i supruga Reyna imali su sledeću decu: tzv 9 Jugovića
1.Leon Jehuda Bohor Bora (1878-1943 Treblinka) oženjen Zimbulom ćerkom Avrama Sida Ašerovića i Oru Hezkija Dživan
2. Jozef Abravanel, otišao u USA, oženio se u Beču, umro 1978 godine. Dvoje dece.
3. Jakov don Abravanel (1888-1943 Treblinka) fotograf u Slavonskom Brodu, oženjen Sofikom (1894-1943 Treblinka) ćerkom Rafaela Rufa Aronovića Rabenu. Imali su sinove Nisima (1915) Shaar Hamaakim, Rafaela Rudija (1920) Shaar Hamaakim, oženjen Bojanom i ćerku Reynu (1918-1943 Kolašin). Streljana je kao partizanka Radmila Ćorovoć jer se udala za Ćorovića.
4. Izrailo Abravanel (1890-1941 Niš) oženjen Bunom Abenšoam. Deca: Reyne (1926-1942 Sajmište), Rikica 1942 Sajmište, Leon Jeuda (1929-1942 Sajmište)
5. Cvi Abravanel trgovac, knjižar, oženjen Rašelom Asael, ćerkom Benjamina i Rifke iz Skopja. Deca: Nisim, Reyna, Benjamin.
6. dr HAJIM ABRAVANEL, lekar u Bitolju, oženjen Bertom Čelebonović (Konfino), otišli u Izrael. Deca: dr Nisim (1935-1963) zemljotres kao i dr Reyna 1932-1963 zemljotres, udata za dr Salvatora Arona Levija (1919-1963) zemljotres, ćerka Rašela-Šeli.
7. Moša Abravanel, oženjen Rebekom, ćerkom Danijela i Mirjam Mevorah. Deca: rašela, Nisim, Daniel-Danko
8. Samuilo Sami Abravanel, knjižar, oženjen Olgom Anaf. Deca Ela (1931 i Paja (1933)
9. Bencion Abravanel, otišao u USA 1919 godine, umro 1977. Sin je Sam don Abravanel.

Ašer Abravanel (1878-1943 Treblinka), oženjen Džojom Bukicom Bukas Mašijah (1886-1943 Treblinka). Deca:
1. Leon (1906) USA. Deca: Ašer i Marton
2. Hajim (1907, sudija u Požarevcu, preživeo, oženjen Enicom Danon iz Sarajeva (prvi brak i Dobrilom (drugi brak). Deca Džoja, činovnik i Marko, radio u Ljubljanskoj banci
3. Jakov Žak, preživeo, Israel 1948, oženjen Sol iz Grčke (Treblinka) prvi brak i sa Ester (drugi brak). Deca: Julika (Treblinka), Moni (Treblinka)
4. Rašela Tuvi Jusefović, umrla 1988. udata za farmaceuta Isaka Tuvija Jusefovića, živeli u Beogradu. Deca: dr Tuvi živi u Beer Shevi sa suprugom i troje dece i Džoja, rođena 1945, živi u Beogradu.
5. Marko rođen 1913, činovnik u Skoplju, ubijen
6. Nisim, rođen 1915, inženjer, radio u Rogatici, ubijen (Treblinka)
7. Ester, udata za Mandila (Beograd)
8. Sara, udato prezime Natan, živela u Beogradu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License