57 Hronoloska Tabela

HRONOLOŠKA TABELA
Pre nove ere

2000-1700. Doba praotaca Avrama, Isaka i Jakova (Vavilon—Kanaan)

1700-1300. Sinovi Izraela u Egiptu.

1300-1200. Mojsije i izlazak iz Egipta.

1200-1030. Jevreji se nastanjuju u Kanaanu. Doba sudija.

1030. Kralj Saul

1010. Kralj David

970. Kralj Solomon

930. Podela jevrejske kraljevine.

930-720. Kraljevina Izrael:

870. Osnivanje glavnog grada Samarije; Ahab i prorok Elija.

720. Izgnanstvo u Asiriji. 930-586. Kraljevina Judeja:

700. Hezekija i Senaherib. Prorok Isaja.

620. Josija I njegova reforma.

597. Prevlast Vavilonije; Prorok Jeremija.

586. Prvo razorenje Jerusalima.

585-536. Vavilonsko ropstvo. 536.-332. Prevlast Persijanaca:

316. Zerubabel i obnova Hrama.

453-413. Ezra i Nehemija. 332-140. Grčka prevlast:

332. Aleksandar Makedonski u Jerusalimu.

320. Judeja pod Ptolemejima.

198. Judeja pod Seleukidima.

107. Ustanak Hasmonejaca.

140. Oslobođenje od strane prevlasti. 140-37. Hasmonejci i doba Heroda:

140. Nasi Simeon Hasmonejac.

135. Nasi Johanan Hirkan. Sadukeji i Fariseji.

103. Kralj Aleksandar Janaj.

67. Bratoubilački rat. Hirkan—Aristobul.

63. Pompej i Rimljani u Jerusalimu. 62. Hirkan i Antipater.

37. Kralj Herod Veliki.

Nova era

1. Pretpostavka o rođenju Isusa Nazarećanina.

4. Smrt Heroda; njegovi naslednici.

6-40. Rimski prokuratori u Judeji.

33. Raspinjanje Isusa Nazarećanina (?).

41-44. Kralj Agripa I.

44-66. Poslednji prokuratori.

66-70. Nacionalni rat protiv Rima.

70. Drugo razorenje Jerusalima.

80. Johanan ben Zakaj osniva Sanhedrin u Javne-u.

132-135. Ustanak Bar-Kohbe i razorenje Betara.

150. Sanhedrin i velike akademije u Galileji.

200. Nasi Juda i Mišna.

220. Velike akademije u Vaviloniji; Rab i Samuel.

315. Palestina pod prevlašću hrišćanskog Rima

350. Progoni u Erec Jisraelu; Jerusalimski Talmud završen.

386. Podela Rimske imperije; Palestina pod vizantijskom prevlašću

429. Poslednji nasi (patrijarh) Gamaliel u Palestini.

500. Završavanje Vavilonskog Talmuda.

500-600. Razvitak jevrejskih zajednica u Italiji, Francuskoj, Nemačkoj i Španiji.

613. Početak prisilnog pokrštavanja u Vizigotskoj Španiji (Sisebut).

614. Jevrejski ustanak protiv Vizantije u Erec Jisraelu.

624-626. Borbe Muhameda protiv arapskih Jevreja

629. Prisilno pokrštavanje i izgon iz Francuske (Kralj Dagobert).

638. Prevlast, Arapa u Palestini i Vaviloniji.

711. Prevlast Arapa u Španiji.

750. Osnivanje Bagdadskog kalifata; Egzilarsi i Gaoni. — Hazarski kraljevi prihvataju jevrejsku veru.

760. Anan ben David i karaiti u Vaviloniji.

768-840. Jevrejske zajednice u carevini Karla Velikog i njegovog sina Luja (Francuska, Nemačka, Italija).

942. Smrt gaona Saadije u Vaviloniji. 950. Ministar Hazdai Ibn Šaprut u arapskoj Španiji.

970. Poslednji hazarski kralj Josef (Rusija). 1038. Kraj gaona i vavilonskih akademija.

1040. Rođenje Rašija.

1055. Smrt Samuela Hanagida, vezira Granade.

1000-1100. Geršon Meor Hagola i Raši (Nemačka, Francuska).

1096. Prvi krstaški rat; uništenje jevrejskih zajednica u Nemačkoj.

1099. Krstaši zauzimaju Jerusalim i iz njega izgone Jevreje (osnivanje jerusalimskog hrišćanskog kraljevstva.

1105. Smrt Rašija.

1113. Antijevrejski ispadi u Kijevu (Rusija). 1135. Rođenje Majmonidesa u Kordovi.

1140. Putovanje Jude Halevija u Erec Jisrael i njegova smrt.

1147. Drugi krstaški rat (Francuska, Nemačka).

1148. Muslimanski Almohadi vrše pokolj u Španiji.

1182-1198. Kratkotrajni izgon iz Francuske (Filip — August).

1189. Treći krstaški rat (pokolj Jevreja u Engleskoj) Jork.

1204. Smrt Majmonidesa (Kairo).

1215. Papa Inokentije III i bula o odevanju Jevreja.

1233. Auto-da-fe jevrejskih knjiga (Monpelje, Pariz).

1242. Spaljivanje Talmuda u Parizu.

1247. Papa Inokentije IV protiv optužbi za ritualna umorstva.

1263. Barcelonska polemika (Ramban).

1264. Jevrejski statut princa Boleslasa (Poljska). 1290. Proterivanje iz Engleske.

1306-1314. Privremeni izgon iz Francuske.

1320. Kratak period biskupa u Francuskoj i novi izgoni.

1330-1338. „Judenschlager" (izvršioci pokolja nad Jevrejima) u Nemačkoj.

1348. „Crna smrt" u Nemačkoj i drugim zemljama.

1333-1370. Kralj Kazimir Veliki i naseljavanje Jevreja u Poljskoj.

1388. Veliki vojvoda Vitold i privilegije date Jevrejima.

1391. „Seviljski pokolj" i krvava pokrštavanja u Španiji.

1394. Poslednji izgon iz Francuske.

1412-1413. Duga polemika u Tortozi (Španija).

1421. Izgon iz Beča.

1453. Prevlast Turaka u Istambulu i početak velikog useljavanja u Tursku.

1481. Nova španska Inkvizicija protiv Marana.

1492. Izgon Jevreja iz Španije.

1495-1503. Proterivanje Jevreja iz Litvanije.

1498. Izgon Jevreja iz Portugalije.

1507-1550. Osnivanje jevrejskog centra u Poljskoj.

1516. Stvaranje geta u Veneciji.

1524-1532. Mesijanski pokret Reubena i Molha (Italija).

1550. Kolonija portugalskih Marana, novohrišćana, na jugu Francuske.

1530-1570. Nova zajednica u Erec Jisraelu; Josef Karo i Ari u Safedu.

1553. Pape spaljuju u Rimu Talmud i progone Jevreje.

1563. Car Ivan Grozni naređuje da se Jevreji iz Polocka udave u Dvini (Rusija).

1579. Smrt Josefa Nasija, savetnika na otomanskom dvoru.

1580. Osnivanje „Kongresa četiriju zemalja" u Poljskoj

1590. Španski i portugalski Marani beže u Holandiju.

1614-1616. Pogrom Fetmilha i izgon iz Frankfurta i Vormsa.

1618-1648. Beda u Nemačkoj i Austriji usled tridesetogodišnjeg rata.

1623. Osnivanje „Kongresa opština" u Litvaniji.

1648-1649. Ubistva u Ukrajini za vreme ustanka Hmeljnickovih kozaka.

1654-1656. Pogromi u Poljskoj za vreme rusko-švedskog rata.

1655. Manase ben Izrael u Londonu; Kromvel i nova jevrejska zajednica u Engleskoj. — Početak stvaranja jevrejske zajednice u Severnoj Americi; Novi Amsterdam (Njujork).

1656. Ekskomunikacija Baruha Spinoze u Amsterdamu (Holandija).

1666. Sabataj Cevi i mesijanski pokret.

1670. Nov izgon iz Beča.

1671. Jevreji se nastanjuju u Berlinu i Brandenburgu.

1677. Smrt Spinoze.

1678. Jevreji u Alzasu pod francuskom vlašću.

1740. Bešt iz Mjedzibodza i početak hasidskog pokreta. 1740-1744. Proterivanje iz Praga (carica Marija Terezija).

1750. Restriktivni zakoni Fridriha II protiv pruskih Jevreja.

1755. Mendelzon piše svoje prvo delo (prevod Biblije: 1783).

1756. Slučaj Jakoba Franka.

1759. Frankistički pokret i pokrštavanje njegovih pristalica.

1764. Ukidanje centralnih kongresa u Poljskoj i Litvaniji i kraj široke autonomije jevrejskih opština.

1768. Umanov pokolj i pogromi Hajdamaka u Ukrajini.

1772-1795. Podela Poljske i ustanovljenje „zone ograničenja" za Jevreje u Rusiji.

1772. Početak borbe rabina protiv hasida; hasidski pokret se učvršćuje u Poljskoj.

1776. Nezavisnost Sjedinjenih Američkih Država i jednakost u pravima za Jevreje.

1782. Akt o toleranciji austrijskog cara Josifa II.

1789. Francuska revolucija i deklaracija o pravima čoveka.

1791. Emancipacija francuskih Jevreja.

1804. Jevrejski statut u Rusiji.

1807. Pariski „Sanhedrin"; širenje pokreta za asimilaciju u zapadnoj Evropi.

1808. Prve jevrejske poljoprivredne kolonije u Rusiji. — Napoleon sprečava emancipaciju u Alzasu.

1812. Edikt o emancipaciji u Pruskoj.

1815. Početak političke reakcije i pokreta protiv emancipacije u Evropi

1827. Vojni zakon Nikole I.

1830. Borba za emancipaciju u Nemačkoj (Riser i dr.). — Francuzi zauzimaju Alžir.

1844. Osnivanje jevrejskih škola u Rusiji; učvršćivanje pokreta haskale u Rusiji. — Borba za versku reformu u Nemačkoj (rabinske konferencije).

1848. Martovska revolucija i druga emancipacija u Nemačkoj.

1858. Emancipacija u Engleskoj.

1860. Poboljšanje položaja Jevreja u Rusiji; reforme Aleksandra II i pokret za asimilaciju (do 1865).

1866. Pogrom u Jasiju.

1867. Emancipacija u Austro-Ugarskoj.

1870. Pogromi u Rumuniji i intervencija Alijanse. — Emancipacija u Italiji. Dekret Kremijea (Alžir).

1870-1873, 1880. Antisemitski pokret u Nemačkoj.

1881-1882. Početak useljavanja u Palestinu: „Prijatelji Ciona" i Bilu i nacionalni pokret (Pinsker). — Pogromi u Rusiji i reagovanje Aleksandra III. — Početak useljavanja u Ameriku.

1883. Osnivanje Rišon-le-ciona i Zihron Jakova (Baron Edmond de Ročild).

1891. Izgon iz Moskve. — Početak useljavanja u Argentinu. 1894. Drajfusova afera (do 1899).

1896. „Jevrejska država" (Teodor Hercl).

1897. Osnivanje Jevrejskog radničkog saveza „Bund" u Rusiji. — I bazelski kongres i osnivanje Cionističke organizacije.

1898-1899. Pogromi u Alžiru.

1901-1905. Objavljivanje Jevrejske enciklopedije u Njujorku.

1903. Kišinjevski pogrom; jačanje nacionalističkih i socijalističkih pokreta kod Jevreja u Rusiji.

1905. Prva ruska revolucija i oktobarski pogromi.

1913. Bejlisova afera.

1914. Svetski rat: 1914—1918; progoni Jevreja u Rusiji.

1917. Balfurova deklaracija i stvaranje „nacionalnog ognjišta" u Palestini. — Druga ruska revolucija i emancipacija Jevreja. — Oktobarska revolucija.

1918-1921. Građanski rat i veliki pogromi u Ukrajini.

1919. Mirovna konferencija u Parizu. Versajski ugovor; priznanje manjinskih prava.

1922. Engleski mandat u Palestini i jačanje cionističkog pokreta; forsiranje kolonizacije (Tel Aviv).

1933. Širenje antisemitizma u Nemačkoj (nacionalsocijalisti). 1935. Nirnberški zakoni.

1937. Antijevrejski zakoni u Rumuniji.

1938. Antijevrejski zakon u Italiji. Nemačka aneksija Austrije.

1939. Nemačka aneksija Čehoslovačke. 1939-1945. Drugi svetski rat.

1948. Stvaranje države Izrael.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License