3 Sta Je Jevrejska Istorija

ŠTA JE JEVREJSKA ISTORIJA?
Jevrejska istorija nam govori o tome kako je jevrejski narod živeo od vremena kada se pojavio pa do današnjih dana. Narod je kao velika porodica, a velika se porodica može uporediti sa drvetom. Kao što grame rastu iz stabla drveta, tako i porodica raste i postaje skup mnogih porodica sa decom, unucima i praunucima. A ako to potraje dugo i obuhvati lanac više generacija, postepeno se stvara narod koji se sastoji iz mnogo hiljada pa i miliona porodica.

Na taj način se formirao i jevrejski narod. On živi već više od tri hiljade godina. Nekada je imao svoju zemlju zvanu Erec Jisrael, u kojoj je ceo narod govorio jednim jezikom. Kasnije se rasuo po svetu i zbog toga je govorio različitim jezicima zavisno od toga u kojoj se zemlji našao. Ali su Jevreji svugde osećali da su članovi iste porodice, da su braća i sestre. Kako je jevrejski narod proživeo vreme od početka dijaspore i šta su podnosile stotine generacija tokom ovih godina u zemljama u kojima su živele, opisano je u istoriji Jevreja.

Istorija jevrejskog naroda deli se uglavnom na dva perioda:

1. Istočni period obuhvata vreme kada su Jevreji živeli u Aziji i Africi na obalama Sredozemnog mora: u svojoj sopstvenoj zemlji Palestini (ili Erec Jisraelu) i u susednim zemljama Vaviloniji i Egiptu. Ovaj period trajao je više od dve hiljade godina, sve do propasti velikih kulturnih centara u Palestini i Vaviloniji.

2. Zapadni period počinje u vreme kada se većima jevrejskog naroda iselila u evropske zemlje u kojima su pojedine grupe stvorile jevrejske kulturne centre. Kasnije, usled novih seoba, nastao je još jedan veliki jevrejski centar, u Americi. Ovaj period traje već hiljadu godina.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License