2 2 Teror Ustasa

2.2. Teror ustaša
Upućivanje transporta žena i djece iz gradiščanskog logora u đakovački sabirni centar prouzrokovalo je naglo pogoršanje općih a izuzetno higijenskozdravstvenih prilika, što je direktno utjecalo na odluku ustaša da neposredno preuzmu unutrašnju upravu Sabirnog logora u Đakovu i neposrednu kontrolu nad njegovim zatočenicima. Prelaskom logora u ruke Ustaške obrane ekstremno je u njemu pogoršana ionako teška situacija zbog sve jačeg i neprekidnog ustaškog terora. Po zatočenice i djecu on je imao katastrofalne posljedice.
Represalije nad zatočenicama i djecom obuhvatale su niz tortura raznih oblika i težine. Intencija ustaša da se definitivno provede plan likvidacije logora dinamično se nastojala sprovešti nizom smišljenih i praktično provođenih mjera. Realizacija plana egzekutivno se manifestirala drastičnim reduciranjem ishrane, aktivnim i stalnim provođenjem psihičkih tortura nad zatočenicama i djecom permanentnim fizičkim maltretiranjima, te individualnim otimačinama vrijednih predmeta od logorašica, odnosno kolektivnim pritiskom njihovih izrabljivača na osječku Židovsku općinu radi njene financijske destabihzacije. Inicirana reahzacija plana provede na je i bila je najočiglednija na poljima psihičkog i fizičkog terora te ekonomskog izrabljivanja Židovske općine u Osijeku, uključujući tu i neprikrivenu pljačku zatočenica od strane ustaša.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License